Courses and events

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001 E-learning
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i Miljøstyring med NS-EN ISO 14001 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-learning
kopi E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001 E-learning
Konferanse: Fremtidens styringssystemer Del 2 – Fra styring til ledelse 2015-08-26 Oslo
Veien til kvalitetsledelse 2015-09-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8141 - Vibrasjoner fra sprengninger og annet BA-arbeid. 2015-09-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2015-09-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2015-09-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8401 og NS 8402 - Rådgiverkontrakter 2015-09-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2015-09-22 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011, godkjent for akkreditert sertifisering 2015-09-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i Offentlige anskaffelser 2015-09-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2015-10-01 Bergen
Kurs i Bustadoppføringslova med kontrakter 2015-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2015-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2015-10-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2015-10-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2015-10-13 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2015-10-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2015-10-14 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2015-10-15 Bergen
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2015-10-15 Stavanger
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2015-10-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2015-10-20 Stavanger
Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg 2015-10-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger 2015-10-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2015-10-27 Lysaker (Bærum)
Seminar om ATEX - eksplosjonsfarlige atmosfærer 2015-10-27 Lilleaker
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2015-10-28 Lillestrøm
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2015-10-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i Anti-korrupsjon 2015-10-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 2015-11-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2015-11-03 Tromsø
Kurs i praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001 for Arkitektbedriftene 2015-11-03 Gardermoen
Kurs i Anskaffelsesregelverkets spilleregler fra A til Å 2015-11-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8175 - Lydkrav etter regelverk, tilgjengelighet og lydklassifisering for boliger, skoler, barnehager og kontorer 2015-11-04 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2015-11-05 Tromsø
Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2015-11-10 Bergen
Kurs i NS 8178 – Hvordan planlegge god akustikk for musikkrom 2015-11-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2015-11-12 Trondheim
Kurs i Kontinuerlig forbedring med NS-EN ISO 9004 2015-11-17 Lysaker (Bærum)
Course in NORSOK M-001 Material Selection 2015-11-17 Lysaker (Bærum)
Course in NORSOK Subsea systems in the oil and gas industry 2015-11-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i Felles ledelsessystem basert på NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 2015-11-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2015-11-18 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2015-11-19 Stavanger
Kurs i Praktisk fuktmåling i betong (NS 3511) og treverk (NS 3512) 2015-11-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk fuktmåling i betong - NS 3511 2015-11-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2015-11-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk fuktmåling i treverk - NS 3512 2015-11-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2015-11-25 Bergen
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2015-11-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NEK 700 - krav til infrastruktur for tele-, data- og TV-anlegg 2015-12-02 Lysaker (Bærum)
Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2015-12-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406 2016-04-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2016-04-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2016-04-27 Stavanger
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2016-04-28 Tromsø
test 2016-04-29
test 2016-04-29
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2016-06-01 Stavanger
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2016-06-30 Tromsø
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2016-07-16 Stavanger
Test retur epost 2016-11-24
Konferanse: Fremtidens styringssystemer Del 2 – Fra styring til ledelse 2017-04-05 Oslo
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2017-04-05 Bergen