Konferanse: Fremtidens styringssystemer Del 2 – Fra styring til ledelse

Utgivelsestidspunkt for reviderte ISO 9001 og ISO 14001 er like rundt hjørnet. På denne oppfølgingskonferansen for Fremtidens styringssystemer går vi i dybden på sentrale forandringer av kravene i de reviderte standardene for kvalitet og miljø. Vi ser på hva dette betyr for dem som har eller planlegger styringssystem etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Kursbeskrivelse

Fremtidens styringssystemer, del 2
De store linjene i revisjonen av standardene for styring og ledelse behandlet vi i del 1 av konferansen "Fremtidens styringssystemer". Der konsentrerte vi oss om de om de strukturelle forandringene som standardene får. Del 2 går i dybden på sentrale forandringer av kravene i de reviderte standardene, og egner seg for alle, enten man har fulgt del 1 eller ikke.

Vi vil spesielt se på følgende problemstillinger:

 • Hva betyr "fra styring til ledelse" for virksomheten?
 • Hvilken nytte har virksomhetens ledelse av de endrede kravene?
 • Hvordan integreres kvalitets- og miljøkrav i bedriftens strategiske vurderinger?
 • Hvordan analyserer man organisasjonens kontekst?
 • På hvilken måte endres eksterne forhold?
  • Kundehåndtering og -tilfredsstillelse
  • Innkjøpspolitikk
  • Utsetting av tjenester (outsourcing)
  • Innleid arbeidskraft
  • Verdikjede- og livsløpsperspektiv
 • På hvilken måte håndterer man kravet om risikotilnærming til kvalitet og miljø?
 • Hvordan organiserer man støttefunksjonene til styring og ledelse?
 • Hvordan vurderer man de nye dokumentasjonskravene?
 • Hvordan bygger man et integrert styringssystem?
 • Hva innebærer en konservativ tilnærming til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015?

Mål for kurset

Etter konferansen skal deltakerne fremstå som en utpreget ressurs i egen bedrift ved håndtering av kravene man møter i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. De skal kunne lede an i kvalitets- og miljøarbeidet i overgangen fra gammel til ny ordning.

Hvem er kurset for?

Konferansen er for alle med roller innenfor ledelse, drift eller oppgaver knyttet til styringssystemer. Den vil være nyttig, enten egen organisasjon er sertifisert eller ikke, likeledes om man er fra privat eller offentlig sektor, fra små eller store bedrifter, produksjons- eller servicebedrifter osv. Både de som har deltatt på konferansens del 1 og de som ikke har gjort det, vil kunne ha utbytte av oppfølgingskonferansen.

Kursholder:

Guri Kjørven, Standard Norge
Magnus Robbestad, Veritech
Knut Jonassen, Standard Norge

 

Dato/Tid: 5. april 2017 kl. 10:35 - 6. april 2017 kl. 10:35

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Kursnr./navn: Konferanse: Fremtidens styringssystemer Del 2 – Fra styring til ledelse

Kursavgift: kr 3 500,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te.

Påmelding:
For å melde deg på konferansen bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 5. jan 2017 kl. 10:35

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2017-04-05
Sted:
Oslo