Kurs i Anti-korrupsjon

Lær om anti-korrupsjon og hvordan et kvalitetssystem innenfor anti-korrupsjon kan bygges opp ved hjelp av standarder. Korrupsjon er et stort internasjonalt samfunnsproblem og virksomhetenes øverste ledelse er ansvarlig for å implementere tilfredsstillende anti-korrupsjons rutiner og prosedyrer. I følge Europarådets konvensjon mot korrupsjon så truer korrupsjon rettssikkerheten, demokratiet, og menneskerettighetene og undergraver godt styresett og sosial rettferdighet.

Korrupsjon kan innebære foretaksbot i flere hundre millioner kroner klassen, inndragning, tap av omdømme for virksomheten og straffeansvar opptil 10 år for de som utøver eller medvirker til korrupsjon.

Selskaper og det offentlige må være proaktive og beskytte virksomhet og ansatte ved å innføre tilfredsstillende kvalitetsrutiner og prosedyrer.

Kursbeskrivelse

Innledningsvis vil kurset gi en innføring i regelverket om korrupsjon og mulige konsekvenser for virksomhet og ansatte. Deretter vil det bli en gjennomgang av hvordan private og offentlige virksomheter kan bygge opp rutiner, policyer, prosedyrer, intern kontroll, dokumentasjon, risikostyring og kontinuerlig kvalitetsforbedring innenfor anti-korrupsjon. Kurset vil bygge i hovedsak på ISO 9001 standarden kvalitetsstyring, men vil også inneholde elementer fra ISO 31000 risiko, ISO 26001 samfunnsansvar og ny standard ISO 37001 under utarbeidelse om anti-bestikkelser.

 

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi forståelse for anti-korrupsjon og hvordan et kvalitetssystem innenfor anti-korrupsjon kan bygges opp ved hjelp av de forskjellige standardene. Kurset vil gjennomgå hvordan virksomhetene kan arbeide mot ISO sertifisering på anti-korrupsjonsområdet, men vil også være nyttig for de som foreløpig kun ønsker å innarbeide eller forbedre sine rutiner innenfor anti-korrupsjon.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for styremedlemmer og ledelsen i private og offentlige virksomheter og de som er ansvarlig for virksomhetens økonomi, anti-korrupsjon, risikostyring og kvalitetsstyring .

Kursholder:

Knut Olsen er internasjonal skatterådgiver og statsautorisert anti-korrupsjon- og bestikkelses konsulent i Dr. K. Olsen Global Tax Consultants. Han bistår multinasjonale selskaper i Norge og utlandet med bl.a. ISO sertifisering innenfor internprising, anti-korrupsjon og internasjonal skatterisiko. Olsen er også ISO kvalitetsrevisor og har studert anti-korrupsjon i USA og UK.

Dato/Tid: 29. okt 2015 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269243 Kurs i Anti-korrupsjon

Kursavgift: kr 4 800,00

 Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.


Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 28. okt 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-10-29
Sted:
Lysaker (Bærum)