Kurs i Bustadoppføringslova med kontrakter

Bustadoppføringslova gjelder for kontrakter med forbrukeren om oppføring av bolig eller fritidsbolig. Dette kurset gir en grundig innføring i rettigheter og plikter for alle som skal selge, kjøpe eller ta del i oppføring av boliger. Standard Norge har utgitt egne kontrakter som er tilpasset loven, og gjennomgangen av disse kontraktene utgjør en vesentlig del av kurset. 

Kursbeskrivelse

Følgende temaer er sentrale i kurset:

  • Virkeområdet til bustadoppføringslova
  • De sentrale reglene i bustadoppføringslova
  • Bruksområdet for de ulike kontraktene, jf. Byggblankett 3425 til 3429 B
  • Gjennomgang av bestemmelsene i de ulike kontraktene, med hovedvekt på Byggblankett 3425 og 3427
  • Sammenhengen med kontraktene mellom næringsdrivende, for eksempel NS 8407

Mål for kurset

Formålet med kurset er å foreta en grundig gjennomgang av loven og standardkontraktene, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som er lagt på de ulike partene. Boken “Bustadoppføringslova – Avtaledokumenter med kommentarer” er en del av kursmaterialet.

Hvem er kurset for?

Kurset er aktuelt for alle som skal selge, kjøpe eller ta del i oppføring av boliger, enten de er entreprenører, byggmestre, arkitekter, eiendomsmeglere eller har annen bakgrunn.

Kursholder:

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, og han leder firmaets faggruppe for entrepriserett som består av 25 advokater. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Dato/Tid: 6. okt 2015 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269254 Kurs i Bustadoppføringslova med kontrakter

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te. 

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 5. okt 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-10-06
Sted:
Lysaker (Bærum)