Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner

Etter mars 2010 er Eurokodene eneste gjeldende norske standard for prosjektering av konstruksjoner i Norge. Eurokode 8 er kanskje den av Eurokodene som avviker mest fra det vi er vant til. Samtidig vil jordskjelv i større grad enn før være dimensjonerende.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en gjennomgang av eurokodens hovedkapitler knyttet til beregning av jordskjelvlaster, vurdering av virkning av grunnforhold, generelle prinsipper ved valg av utforming, konstruksjonsanalyser samt konsekvenser for dimensjoneringen. Deltakerne vil få utdelt en eksempelsamlin

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi oversikt over og forståelse av Eurokode 8, jordskjelvfare, risiko ved jordskjelv og prosjektering mot jordskjelv samt å fremme kompetanse i beregning av konstruksjoner.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for alle som prosjekterer konstruksjoner i Norge. Kurset egner seg også for byggherrer, offentlige saksbehandlere og ansvarlige for utarbeiding av og håndtering av lover og forskrifter på byggområdet.

Kursholder:

NB! Kurset vil bli avholdt på norsk, med unntak av et par foredrag som vil bli holdt på engelsk.

Dato/Tid: 28. oktober 2015 kl. 09:00 - 29. oktober 2015 kl. 16:00

Sted: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm (ved siden av Lillestrøm togstasjon)

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269315 Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner

Kursavgift: kr 10 000,00

Påmelding:

For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00

Kursavgift inkluderer kursmateriell og lunsj/kaffe/te. Standarder (Eurokode 8) kan kjøpes i forkant av kurset ved å sende en e-post til salg@standard.no - Oppgi kursnummer 15-1203672 for å oppnå 50% kursrabatt på standardene. Standardene vil bli vannmerket med “KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 27. okt 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-10-28
Sted:
Lillestrøm