Kurs i Felles ledelsessystem basert på NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001

Utfordringene er store for bedrifter og organisasjoner som skal etablere og vedlikeholde ledelsessystemer som skal ivareta både kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Mange kravelementer i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 (ISO 45001*) er svært like og det kan være stor besparelse å samordne ledelsessystemer til ett felles system.

Kursbeskrivelse

Dette kurset skal gi deltakerne forståelse for hvordan man etablerer og vedlikeholder et felles ledelsessystem basert på standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 som omfatter både kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Kurset tar deltakerne gjennom standardene, hvordan man etablerer ett felles ledelsessystem og praktisk drift og vedlikehold av systemet. Det vil bli enkle gruppeoppgaver med fokus på viktige felles elementer i standardene og anledning til å diskutere problemområder.
* OHSAS 18001 vil bli erstattet av ISO 45001 og det er utkastet til den nye standarden som blir tatt opp på kurset.

Mål for kurset

Ved å delta på kurset får deltakerne innføring og kompetanse til oppbygging og vedlikehold av et praktisk ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere, miljøledere og de som har funksjoner i bedriften hvor ansvar for styringssystemer inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Behov for forkunnskap
For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 9001, ISO 14001 og OSHAS 18001. Vi tilbyr i samarbeid med Veritech forkurs som e-læring i ISO 9001, ISO 14001 og OSHAS 18001 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før kurset. E-læringskursene gir en grunnleggende kompetanse om standardene. Forkursene går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurs i NS-EN ISO 9001

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurs i NS-EN ISO 14001

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurs i SN-BS OHSAS 18001

Kursholder:

Magnus Robbestad har 20 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innen industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 18. november 2015 kl. 09:00 - 19. november 2015 kl. 16:00

Sted: Fossekallen

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269301 Kurs i Felles ledelsessystem basert på NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001

Kursavgift: kr 9 000,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 17. nov 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-11-18
Sted:
Lysaker (Bærum)