Kurs i Kontinuerlig forbedring med NS-EN ISO 9004

Kontinuerlig forbedring er en forutsetning for at bedrifter skal være konkurransedyktige i dag og i fremtiden, og NS-EN ISO 9004 Styring for vedvarende fremgang i en organisasjon gir deg metoder for dette. Dette kurset er en naturlig etterfølgelse av kurs i NS-EN ISO 9001.

Kursbeskrivelse

Kurset tar deg gjennom metoder for kontinuerlig forbedringer av styringssystemer og prosesser basert på retningslinjer fra NS-EN ISO 9004 og andre anerkjente forbedringsmetoder. Kurset har spesiell fokus på forbedring av kvalitetssystemer, men metodikken kan også benyttes for styringssystemer for helse, miljø, sikkerhet og for ytre miljø.

Kurset vil omfatte:

  • Gjennomgang av hovedelementer i standarden
  • Måling, analyse og forbedring av prosesser
  • Forbedring av styringssystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø
  • Metodikk for egenevaluering
  • Internasjonale forbedringsmetodikker
  • Gruppeoppgaver med fokus på trening i metodikk for kontinuerlig forbedring

Mål for kurset

Etter dette kurset skal du kjenne til hvordan du skal bruke NS-EN ISO 9004 og andre anerkjente metoder for kontinuerlig forbedring i egen bedrift. Du får også en forståelse for hvordan kontinuerlig forbedring kan bli et verktøy for bedriftens ledelse til å effektivisere bedriften og redusere kvalitetskostnader.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere eller personell som har ansvar for funksjoner og/eller styringssystemer innenfor kvalitet, arbeidsmiljø eller ytre miljø. Kurset er også en naturlig videreutdanning etter at man har tatt kurs i NS-EN ISO 9001 eller lignende.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 20 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innen industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 17. nov 2015 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269277 Kurs i Kontinuerlig forbedring med NS-EN ISO 9004

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 16. nov 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-11-17
Sted:
Lysaker (Bærum)