Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

På dette kurset blir du bedre kjent med standarden NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring gjennom erfaring fra brukere av standarden og praktiske gruppeoppgaver.

Kursbeskrivelse

NS 3424 setter krav til hvordan tilstandsanalyser skal gjennomføres og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden er en av basisstandardene innenfor eiendomsforvaltning og brukt ved kartlegging av bygg og bygningsporteføljer ved utvikling og salg, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og strategi for eiendomsutvikling. Den kan anvendes på alle typer byggverk og for en rekke ulike formål.
Standarden ble utgitt i ny drakt i 2012 og i 2015 kommer veiledningen til den som gir praktiske eksempler på bruk.

Mål for kurset

Etter å ha gjennomført kurset skal du være bedre rustet til å planlegge, utføre og bestille tilstandsanalyser basert på NS 3424.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for offentlige og private eiendomsforvaltere, bestillere, rådgivere og utførende, borettslag og boligsameier.

Kursholder:

Dato/Tid: 15. okt 2015 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269310 Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 14. okt 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-10-15
Sted:
Lysaker (Bærum)