Kurs i NS 8175 - Lydkrav etter regelverk, tilgjengelighet og lydklassifisering for boliger, skoler, barnehager og kontorer

Kurset gir en innføring i regelverk om lydforhold i og ved bygninger. Kurset gir også et overblikk over lydkravene om tilgjengelighet for flest mulig etter byggteknisk forskrift, TEK10, og veiledningen til denne. For utendørs lydforhold gjennomgås Retningslinje for behandling av støy ved arealplanlegging (T-1442). Kurset legger vekt på boliger, skole- og kontorlandskap og publikumsbygninger med fokus på praktiske problemstillinger.

Kursbeskrivelse

Kurset går over to dager. Den første dagen gis det en innføring i regelverk for lydforhold i og ved bygninger og vurderinger i forhold til tilgjengelighet for flest mulig, samt romakustiske kriterier for publikumsbygninger.
Kursets andre dag skal gi en mer detaljert gjennomgang av lydforhold for boliger, skole- og kontorlandskap etter NS 8175. Kurset gir en innføring i lydkrav, bruk av standarden, lydmålinger og -beregninger, instrumentering, feilkilder, bestemmelse av grense¬verdier og litt om kostnader. Det legges vekt på praktiske problemstillinger.

Følgende temaer er sentrale:

  • Lydkrav i byggteknisk forskrift og universell utforming
  • Utendørs lydforhold etter T-1442
  • Sammenheng mellom NS 8175 og regelverket
  • Lydforhold i og ved boliger, skole- og kontorlandskap
  • Praktiske løsninger og eksempler på støysituasjoner
  • Målinger og beregninger

Mål for kurset

Kurset gir en innføring i og forståelse for bruken av NS 8175 og relatert regelverk om lydforhold, spesielt for boliger, skole- og kontorlandskap. Det gis også et overblikk over målinger, og beregninger som gjøres.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for planleggere, arkitekter, boligbyggere, entreprenører, kommuner og andre brukere av NS 8175 som møter problemstillinger om lydforhold spesielt ved boliger, men også andre forhold relatert til akustiske kriterier for tilgjengelighet.

Kursholder:

Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet
Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge as
Tønnes Ognedal, Sinus as
Arild Brekke, Brekke & Strand Akustikk as

MERK:
Klokkeslett for kurset dag 1: Kl. 10.00 - 15.15
Klokkeslett for kurset dag 2: Kl. 09.00 - 14.15

Dato/Tid: 4. november 2015 kl. 10:00 - 5. november 2015 kl. 14:15

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269252 Kurs i NS 8175 - Lydkrav etter regelverk, tilgjengelighet og lydklassifisering for boliger, skoler, barnehager og kontorer

Kursavgift: kr 8 000,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold ut

Påmeldingsfrist: 3. nov 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-11-04
Sted:
Lysaker (Bærum)