Kurs i NS 8401 og NS 8402 - Rådgiverkontrakter

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, er to av de sentrale rådgiverkontraktene i den norske bygge- og anleggsbransjen. Dette kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver, med stor vekt på praktiske problemstillinger som gir deg innføring i to viktige standarder.

Kursbeskrivelse

Innholdet i kurset er en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8401 og NS 8402, med vekt på de viktigste problemområdene. Følgende temaer er sentrale:

  • Når skal NS 8401 og NS 8402 brukes?
  • Organisering
  • Den prosjekterendes/rådgiverens plikter
  • Endringer
  • Fristforlengelse og forsering
  • Prosjekterings-/rådgivningsfeil 

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8401 og NS 8402, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på aktørene.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, private og offentlige byggherrer eller har annen bakgrunn.

Kursholder:

Jørgen Aardalsbakke er advokat og partner i Advokatfirmaet Grettes entrepriseavdeling, der han blant annet jobber med entrepriserett, rådgivningskontrakter og offentlige anskaffelser. Tidligere har han jobbet som seniorrådgiver i Statens vegvesen Vegdirektoratet, med blant annet fagansvar innenfor kontrakts-/entrepriserett og offentlige anskaffelser. Han har videre vært medlem av lovutvalg om håndhevelsessystemet i regelverket om offentlige anskaffelser (Håndhevelsesutvalget) og er en erfaren kurs- og foredragsholder innen offentlige anskaffelser og entrepriserett.

Dato/Tid: 16. sep 2015 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269248 Kurs i NS 8401 og NS 8402 - Rådgiverkontrakter

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.


Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 15. sep 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-09-16
Sted:
Lysaker (Bærum)