Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 8141 - Vibrasjoner fra sprengninger og annet BA-arbeid.

Hvordan unngå skader på bygninger, tunneler og bergrom?

Kurset skal gi en innføring i bruken av de reviderte standardene i NS 8141-serien, inklusive veiledningen. På dette kurset blir det lagt vekt på praktiske problemstillinger. Det blir fokus på målinger og beregninger, bruk av instrumentering og programvare for målinger, feilkilder, bestemmelse av grenseverdier, forventede vibrasjon, tilpasset ladningsmengde og kostnader.

Kursbeskrivelse

Kurset er en gjennomgang av de reviderte standardene i NS 8141-serien. Dette inkluderer bestemmelse av grenseverdier for vibrasjoner fra sprengninger, annet bygge- og anleggsarbeid og trafikk, for å unngå skader på nærliggende byggverk.

Det er utarbeidet et nytt veiefilter for målinger, nye kriterier for tunneler og bergrom, luftrykkstøt, grenseverdi for å unngå skred i kvikkleire og en veiledning om virkning av vibrasjoner på mennesker. Standardene med det nye veiefilteret gjennomgås og sammenlignes med tidligere målinger og praksis.

Følgende temaer er sentrale:

  • Bestemmelse av grenseverdier for å unngå skade på ulike byggverk på grunn av vibrasjoner
  • Vibrasjoner fra sprengninger
  • Vibrasjoner fra annet bygge- og anleggsarbeid og trafikk
  • Virkninger av vibrasjoner på mennesker
  • Bruken av de nye standarder sammenlignet med tidligere utgave, hva er nytt
  • Veiledning og praktiske erfaringer, målinger, måleinstrumentering og feilkilder
  • Kostnadskonsekvenser av grenseverdier

Mål for kurset

Hvem er kurset for?

Kursholder:

Teknisk ekspert - Fagansvarlig - Christian Madshus, Norges Geotekniske Institutt
Seksjonsleder - Nils Ramstad, Multiconsult AS

Dato/Tid: 19. nov 2015 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15/1269320 Kurs i NS 8141 - Vibrasjoner fra sprengninger og annet BA-arbeid.

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 18. nov 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00