Kurs i Offentlige anskaffelser

Hvordan øke dine vinnersjanser ved deltakelse i konkurranse om offentlige entreprisekontrakter? Når man deltar i en konkurranse, er det viktig å kunne spillereglene som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette sikrer de beste vinnersjanser, samt at du blir spart for risiko for å bli avvist.

Kursbeskrivelse

Få en gjennomgang av de sentrale temaer som er listet opp i punktene nedenfor. Kurset vil ha en praktisk vinkling med fokus på hva det er særlig viktig at du må være oppmerksom på ved fremtidige konkurranser. Det vil være gode muligheter for spørsmål og innspill.

Følgende sentrale temaer vil bli gjennomgått:

 • Grunnleggende prinsipper og regelverkets oppbygging
 • Hva skal du fokusere på i fasen frem til tilbudsinnlevering
 • Generelt om tilbudets utforming
 • Forbehold/avvik/avvisning
 • Viktig å huske på om kvalifikasjonskravene
 • Viktig å huske på om tildelingskriteriene
 • Hva kan oppdragsgiver vektlegge/ikke vektlegge ved evalueringen
 • Alternative og parallelle tilbud
 • Kort om kjøp etter forhandlinger
 • Hvilke krav kan du stille til begrunnelsen
 • Hva kan etterprøves
 • Hva kan du oppnå ved klage/søksmål

Mål for kurset

Du som tilbyder skal få et bedre grunnlag for å utarbeide et best mulig konkurransedyktig tilbud, og en bedre forståelse for hvordan prosessen skal gjennomføres f.o.m. kunngjort konkurranse frem til kontraktsinngåelse. Dette vil blant annet gi deg et bedre grunnlag for å vurdere om du bør stille kritiske spørsmål til valg av leverandør og/eller klage.

Hvem er kurset for?

Dette kurset passer først og fremst for alle entreprenører som konkurrerer om oppdrag for det offentlige, herunder både kunngjorte og ikke kunngjorte oppdrag. Kurset vil også ha en verdi for leverandører som konkurrerer om vare- og tjenestekontrakter tilknyttet et byggeprosjekt.

Kursholder:

Trine Friberg er senioradvokat ved Steenstrup Stordrange sitt kontor i Oslo, og er spesialisert innen rettsområdene offentlige anskaffelser og entrepriserett. Skaug yter bistand i forbindelse med byggeprosjekter når det gjelder kontraktsinngåelser, herunder bistand i forbindelse med anskaffelsesprosessen, oppfølging i kontraktstiden, og håndtering av sluttoppgjør/tvisteløsning, både på vegne av offentlige og private oppdragsgivere, samt leverandører. Hun har også bred erfaring med bistand til alle bransjer, innen offentlige anskaffelser, både på oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistanden omfatter alt fra utforming eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag/tilbud til evaluering av tilbud, og vurdering av klager. Hun har omfattende erfaring med undervisnings-/og foredragsvirksomhet innen offentlige anskaffelser, og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger.

Dato/Tid: 23. sep 2015 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269253 Kurs i Offentlige anskaffelser

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 22. sep 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-09-23
Sted:
Lysaker (Bærum)