Kurs i Praktisk fuktmåling i treverk - NS 3512

En korrekt fuktmåling forutsetter god kunnskap både om fuktteori og praktisk gjennomføring. Med tanke på juridiske og økonomiske aspekter er det nødvendig at du som gjennomfører fuktmålinger i nybygg og eksisterende bygninger har oppdatert kunnskap.

Kursbeskrivelse

I tillegg er det meget sentralt med tilfredsstillende kompetanse om fuktmåleutstyr, og hvordan man vurderer aktuelle feilkilder. Dagens marked forutsetter at fuktmåling gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Kurset er basert på NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner.

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Målet med kurset er at du som er deltaker skal tilegne deg tilstrekkelig med kunnskap til at du forstår hvorfor korrekte målinger er viktig, og at du kan gjennomføre fuktmålinger i betong og treverk i henhold til de nye standardene.

Hvem er kurset for?

Kurset er godt egnet for samtlige som gjennomfører fuktmålinger i bygninger, både i forbindelse med nybygg og fukt-/vannskader i eksisterende bygninger. Vi ser derfor for oss at både rådgivende ingeniører, takstmenn, gulvleggere, entreprenører, konsulenter og skadebegrensningsfirmaer har god nytte av den kompetansen som kurset gir.

Kursholder:

Mari Sand Austigard er treteknolog med Ph.D i fuktopptak i trevirke. Hun er seniorrådgiver hos Mycoteam AS, og har 8 års erfaring med rådgivning innenfor fuktproblematikk og biologiske bygningsskader. Hun holder jevnlig kurs og foredrag innenfor dette feltet. Hun har deltatt i komiteen som utarbeidet NS-EN 3512.

José Santos Delgado er utdannet sivilingeniør innenfor bygg og miljø, og har de siste 9 årene jobbet som prosjektleder i Standard Norge. Han har bred erfaring innenfor kurs om våtromsnorm, rent og tørt bygg, fukt og innemiljøkartlegginger og har vært prosjektleder for NS 3511 Måling av relativ fuktighet (RF) i betong og NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner. I tillegg har han jobbet med prosjekter som bygningers varmeisolering, ildsteder, innemiljø og NS 3420 beskrivelsestekster, samt deltatt i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Kurset går over en dag og omhandler fuktmåling i treverk - NS 3512. Du kan alternativt melde deg på to dagers kurset i Praktisk fuktmåling i betong- (NS 3511 og treverk - NS 3512 eller dagskurset i fuktmåling i betong - NS 3511.

Påmelding til kurset i fuktmåling i betong - NS 3511 og i treverk - NS 3512
Påmelding til kurset i fuktmåling i betong- NS 3511

Undervisningen omfatter teori og praktiske demonstrasjoner av fuktmåleutstyr og fuktmålingsmetoder og prosedyrer.

Dato/Tid: 25. nov 2015 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269305 Kurs i Praktisk fuktmåling i treverk - NS 3512

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Påmeldingsfrist: 24. nov 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-11-25
Sted:
Lysaker (Bærum)