Kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011

Revisjon er et av de viktige verktøyene i enhver systemstandard for å verifisere etterlevelse av systemer og standarder og samtidig avdekke forbedringsområder. NS-EN ISO 19011, en av de mest populære veiledningene fra ISO, ble utgitt i 2002 og erstattet 6 tidligere ISO standarder for revisjon. ISO 19011 er generisk, som vil si at den kan brukes for alle typer revisjon, siden standarden er basert på revisjonsprosessen og ikke type revisjon.

Kursbeskrivelse

NS-EN ISO 19011 benyttes som referanse både innen akkreditert sertifisering, og sertifiseringsordninger for revisorer som f.eks. IRCA (International Register of Certified auditors, www.irca.org) og EOQ (Europeean Organisation for Quality, www.eoq.org). NS-EN ISO 19011 inneholder retningslinjer for revisjonsplanlegging, revisjonsgjennomføring og vurdering av kompetansen til revisjonspersonell. Dette kurset skal gi deltakerne en forståelse i planlegging og gjennomføring av revisjoner av styringssystemer for kvalitet, arbeidsmiljø eller ytre miljø.

Mål for kurset

Ved å delta på kurset får deltakerne innføring i hvordan planlegge og gjennomføre revisjoner relatert til et styringssystem. Kurset har hovedfokus på hvordan dokumentere og implementere en revisjonsplan med referanse til NS-EN ISO 19011. Kurset består av forelesninger med eksempler fra en revisjonsprosess, samt gruppeoppgaver.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, internrevisorer som er ansvarlig for styringssystemer og/eller revisjon innen kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Behov for forkunnskap
For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om NS-EN ISO 19011. Vi tilbyr i samarbeid med Veritech et e-læringskurs i NS-EN ISO 19011 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før kurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Dette kurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurset

Kursholder:

Anette Hannestad arbeider til daglig med opplæring og rådgivning i kvalitetsledelse/kontinuerlig forbedring gjennom firmaet AHA-Kvalitet AS. Kvalitetsledelse som fagdisiplin har hun fra studie i helseadministrasjon. Hun arbeider som kvalitetsrevisor relatert til ISO 9001 innen bransjene helse og utdanning. Hun arbeider også med ISO 9001 standarden opp mot bl.a. grunnskolen og barnehager. Hun har Master fra Nordiska Høgskolen for folkehelsevitenskap i 2007 og har vært ansatt på Høgskolen i Gjøvik som høgskolelektor knyttet til sykepleierutdanningen. Hun har også arbeidserfaring som klinisk sykepleier.

Dato/Tid: 3. november 2015 kl. 09:00 - 4. november 2015 kl. 16:00

Sted: Fossekallen kurs - og konferansesenter

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269274 Kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011

Kursavgift: kr 9 000,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 2. nov 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-11-03
Sted:
Lysaker (Bærum)