Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er to av de mest sentrale kontraktsstandardene for byggeprosjekter i Norge, og viktige for forståelsen av kontraktsstrukturen i bygge- og anleggsbransjen.

Kursbeskrivelse

Innholdet i dette 1 dags kurset er en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406, med vekt på de viktigste problemområdene. Følgende temaer er sentrale:

  • Når skal NS 8405 og NS 8406 brukes?
  • Entreprenørens og byggherrens ytelser
  • Endringer og varsling
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og mangler

Dersom du ønsker en nøyere gjennomgang av kontraktene anbefaler vi to-dagers kurset "Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406".

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi god innsikt i standardene, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt.

Hvem er kurset for?

Kurset er aktuelt for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

 

Kursholder:

Advokat Mathys Truyen er partner i Arntzen de Besche advokatfirma i Oslo, der han leder arbeidsgruppen for Entreprise. Før dette ledet han kommuneadvokatkontoret i Drammensregionen, men har også arbeidet med større utbyggingsprosjekter i byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune og i Miljøverndepartementet. Han har lang erfaring som advokat i bygge- og anleggsprosjekter som representant for både oppdragsgivere/byggherrer, rådgivere, entreprenører/leverandører og offentlige virksomheter. I tillegg til kontraktsutforming og –kvalitetssikring av kontrakter, arbeider han både med kontraktsoppfølging under byggeprosessen og i sluttoppgjørstvister. Mathys Truyen arbeider med både utførelsesentrepriser og totalentrepriser gjennom hele kontraktsløpet. Han har også omfattende prosedyreerfaring. I tillegg til entrepriserett har han særlig kompetanse på plan- og bygningsrett og miljørett.  

Dato/Tid: 21. apr 2016 / 10:58 - 14:58

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.


Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.


Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 20. apr 2016 kl. 10:57

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2016-04-21
Sted:
Lysaker (Bærum)