Kurs i praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001 for Arkitektbedriftene

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring slik at du kan etablere, vedlikeholde og sertifisere et kvalitetssystem for økt verdiskaping i din arkitektbedrift. Kurset er utviklet i samarbeid med Standard Norge og Arkitektbedriftene i Norge.

Kursbeskrivelse

Samfunnet stiller stadig høyere krav til kvalitet på varer og tjenester og kunder stiller i stadig større omfang at leverandører skal inneha et Akkreditert ISO sertifikat for å dokumentere kvalitet på tjenester og leveranser. Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet er standarden NS-EN ISO 9001. På kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og drift av et praktisk kvalitetssystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring og prosessen vedrørende akkreditert sertifisering (ISO sertifisering) samt metoder for kvalitetsforbedring. I kurset gjennomgår vi de forskjellige kravelementene i standarden med aktuelle eksempler, Det blir også gjennomført gruppeoppgaver med fokus på viktige elementer i standarden og anledning til å diskutere problemområder.

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Du vil sitte igjen med en god forståelse av hvordan bruke standarden til praktisk kvalitetsstyring på ditt arkitektkontor, for å etablere og vedlikeholde et kvalitetssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere og de som har funksjoner i arkitektbedrifter hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et kvalitetssystem i henhold til NS-EN-ISO 9001. Dette kurset er også en naturlig start for bedrifter som søker sertifisering etter NS-EN ISO 9001.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 30 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innen industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS, Intertek AS og Nemko AS. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 3. nov 2015 / 09:00 - 14:00

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Kursnr./navn: 15-1269312 Kurs i praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001 for Arkitektbedriftene

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode. (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde).Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 2. nov 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-11-03
Sted:
Gardermoen