Seminar om ATEX - eksplosjonsfarlige atmosfærer

Berøres du av ATEX-direktivene gjennom forskrift for ”Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område” og forskrift for ”Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer”? Da har du nå sjansen til å lære om endringer i ATEX-direktivene og få innføring i hvilke standarder og regelverk som blir påvirket. Revidert ATEX- direktiv blir implementert i norsk regelverk i 2016 og gir bedriftene endrede krav gjennom forskrifter i henhold til brann og eksplosjonsfare. Standardisering spiller en viktig rolle i denne sammenheng. Harmoniserte standarder under produktdirektivet har gjennomgått en revisjon, og det er viktig for aktørene i markedet å holde seg oppdatert om hvilke endrede krav som stilles.

Kursbeskrivelse

Seminaret tar for seg endringer i ATEX-direktivene og gir en innføring i hvilke standarder og regelverk som er påvirket av dette. Siden innføringen av ATEX-direktivene i EU/EØS i 1996 har det vært en stor utvikling av standarder. Harmoniserte standarder har blitt revidert, og det har kommet til mange nye, spesielt på det ikke-elektriske området. Seminaret vil ta for seg kravene til de ulike aktørene samt presentere erfaringer med direktivene og forskriftene.

Det legges opp til erfaringsutveksling og å etablere kontakt mellom sentrale aktører på området.

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Etter gjennomført seminar vil du ha fått en oppdatering innenfor standardiseringen og regelverksarbeidet på området.

Hvem er kurset for?

Alle som berøres av ATEX-direktivene gjennom forskrift for ”Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område” og forskrift for ”Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer”. Dette gjelder eiere av og ansvarlige for industribedrifter som har eksplosjonsfarlige atmosfærer eller hvor slike kan oppstå. Eksempelvis bransjer som næringsmiddel, trebearbeidende industri, petrokjemi, metallurgisk, mekanisk, elektro og installasjon. Seminaret er også viktig for  produsenter og distributører av utstyr, samt planleggere, konsulenter, kontraktører og inspeksjonsorgan.

Kursholder:

Jens Gran, Standard Norge
Kees van Wingerden / Geir Pedersen, GexCon
Per Kr Næss, DSB    
Arild Røed, NEK
Bjørn Spongsveen, Presafe tbc

Dato/Tid: 27. okt 2015 / 10:00 - 17:00

Sted: Standard Online, Mustads vei 1 , 0283 Lilleaker

Kursnr./navn: 15-1269308 Seminar om ATEX - eksplosjonsfarlige atmosfærer

Kursavgift: kr 3 500,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 1. okt 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-10-27
Sted:
Lilleaker