Veien til kvalitetsledelse

I dag kreves høy kompetanse og erfaring for deg som skal etablere, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer- og prosesser i en organisasjon. Kurspakken «Veien til Kvalitetsledelse» gir deg kompetanse slik at du kan fylle rollen som Kvalitetsleder i din bedrift.

Kursbeskrivelse

Standard Online AS har i samarbeid med Veritech AS utviklet en kurspakke som en fleksibel, tidsriktig og rimelig vei for oppnåelse av kompetanse og helhetsforståelse for de som skal utøve en rolle innenfor kvalitetsstyring og kvalitetsledelse. Kursene er utviklet i henhold til kvalitetsstandardene NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 9004, SN-ISO/TR 10013 og NS-EN ISO 19011.

Mål for kurset

Kursdeltakere skal få tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å etablere et kvalitetssystem i henhold til NS-EN ISO 9001, samt utøve de funksjoner som standarden krever for implementering og drift av et hensiktsmessig kvalitetssystem. Det er valgt følgende fokusområder for kurspakken «Veien til Kvalitetsledelse»:

  • Kartlegging av interesseparter, interne og eksterne krav til kvalitetssystemet
  • Risikobasert tilnærming av kvalitetssystemet.
  • Drift og vedlikehold av kvalitetssystemer (kvalitetsledelse)
  • Kvalitetsforbedring
  • Prosessledelse og prosessforbedring
  • Internrevisjon

Hvem er kurset for?

Kurspakken passer for alle som trenger en helthetlig forståelse og kunnskap om kvalitetsstyring og kvalitetsledelse innenfor alle typer organisasjoner. Kurspakken egner seg spesielt for kvalitetsledere eller andre som har ansvar for etablering og drift av kvalitetssystemer i henhold til NS-EN ISO 9001.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 20 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innen industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge..

og/eller

Anette Hannestad arbeider til daglig med opplæring og rådgivning i kvalitetsledelse/kontinuerlig forbedring gjennom firmaet AHA-Kvalitet AS. Kvalitetsledelse som fagdisiplin har hun fra studie i helseadministrasjon. Hun arbeider som kvalitetsrevisor relatert til ISO 9001 innen bransjene helse og utdanning. Hun arbeider også med ISO 9001 standarden opp mot bl.a. grunnskolen og barnehager. Hun har Master fra Nordiska Høgskolen for folkehelsevitenskap i 2007 og vært ansatt på Høgskolen i Gjøvik som høgskolelektor knyttet til sykepleierutdanningen. Hun har også arbeidserfaring som klinisk sykepleier.

Gjennomføring
Opplæringen er sammensatt av e-læringskurs samt klasseromkurs. E-læringskursene blir tilgjengeliggjort for deg når du har bestilt pakken. Klasseromskursene velger du selv når du vil gå på, i henhold til vår kurskalender. E-læringskurs og klasseromkurs må gjennomføres innenfor 6 måneder etter bestillingsdato. Du får kursbevis etter hvert opplæringstiltak og et komplett kursbevis når alle kurs er gjennomført.

Modul  E-læring  Klasseromkurs  Varighet
Modul_1 E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001 Kurs i Praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001 2 dager
Modul_2

E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001

E-læringskurs i Miljøstyring med NS-EN ISO 14001

E-læringskurs i Arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001

Kurs i Felles styringssystem basert på NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001  2 dager
Modul_3 E-læringskurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 Kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011   2 dager
Modul_4   Kurs i Kontinuerlig forbedring med NS-EN ISO 9004   1 dag
SUM  4 e-læringskurs   7 dager klasseroms-kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato/Tid feltet under kan du se bort fra. Dette vises bare fordi systemet krever start og slutt dato. Se kurskalender for aktuelle datoer.

Dato/Tid: 8. september 2015 kl. 09:00 - 31. desember 2015 kl. 20:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 15-1269289 Veien til kvalitetsledelse

Kursavgift: kr 29 000,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap i Standard Norge er ikke det samme som å ha abonnementsavtale med Standard Online AS). Kursavgift inkluderer e-læringskurs, klasseromskurs, kursunderlag, lunsj på kursdager, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med "KURSEKSEMPLAR".

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00. Etter påmelding til denne kurspakken vil du bli kontaktet for nærmere avtale om kursdatoer for de enkelte klasseromkurs i pakken. Se kurskalenderen på www.standard.no/kurs for tilgjengelige datoer.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 7. sep 2015 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2015-09-08
Sted:
Lysaker (Bærum)