Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger

Virksomheter må i økende grad forholde seg til en virkelighet hvor de utsettes for tilsiktede uønskede hendelser som sabotasje, industrispionasje og terror. Sikringsrisikostyring handler om å beskytte virksomheten mot villede handlinger av en motpart som med overlegg ønsker å ramme virksomhetens verdier. Standardene NS 5831 og NS 5832 beskriver en prosess for analyse og håndtering av slike trusler.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en gjennomgang av innholdet i standardene, med fokus på følgende hovedområder:

I. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i samfunnet
II. Vurdering av tilsiktede handlinger vs. storulykker og naturkatastrofer
III. Sikringsrisikostyring:

a. Planlegging organisering, og implementering
b. Sikringsrisikoanalyse
c. Verifisering av tiltak
d. Situasjonsovervåking

IV. Sikringsrisikoanalyse:

a. Forankring, igangsetting og koordinering
b. Sikringsrisikovurdering - som gir eksempler på:

• Verdivurdering og fastsettelse av sikringsmål
• Trusselvurdering, vurdering og valg av scenarier
• Risiko- og sårbarhetsvurdering
• Presentasjon av sikringsrisikobildet

c. Vurdering av strategi for sikringsrisikostyring
d. Vurdering av sikringstiltak - hensyn som må tas i tiltaksvurderingen

Vi legger vekt på å bygge forståelse for disse temaene både ved hjelp av praktiske eksempler og diskusjoner i grupper og plenum.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha fått grunnleggende kunnskap om:

Sikringsrisikostyring på et nasjonalt nivå – samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap
Hvordan en virksomhet kan beskytte seg mot tilsiktede uønskede handlinger gjennom systematisk og kontinuerlig styring av sikringsrisiko.
Hvordan en praktisk gjennomfører en sikringsrisikoanalyse for å kartlegge, vurdere og håndtere risiko og sårbarheter.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for virksomhetsledere, sikkerhets-/risikoansvarlig, sikkerhetsrådgivere eller personer med oppgaver eller ansvar som har funksjoner knyttet til sikring av virksomheten og forebygging av tilsiktede uønskede handlinger. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et styringssystem for risiko-/virksomhetsstyring eller informasjonssikkerhet.

Kursholder:

Lasse Berg Andersen er daglig leder i Combitech og professor II ved Universitetet i Stavanger. Lasse har en doktorgrad i risikostyring - et fagområde hvor han har mer enn 20 års erfaring med forskning og rådgivningsvirksomhet. Basert på praktisk erfaring og forskningsarbeid har Lasse utviklet og holdt en rekke kurs innen risikostyring og risikoanalyser for både offentlige og private virksomheter.

Dato/Tid: 5. april 2016 kl. 09:00 - 6. april 2016 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 16-1269346 Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger

Kursavgift: kr 9 100,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 4. apr 2016 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00