NS 11001-1:2009

NOK 1 030,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
Engelsk tittel: Universal design of building works - Part 1: Buildings open to the public
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2009-12-01)
Antall sider: 84
Pris:

NOK 1 030,00 (eks. mva)
NOK 1 287,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 11.180
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 11
NS ICS 11.180.99
NS ICS 91.040.10
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 2
Referansestandarder TEK - Del 3
Referansestandarder TEK - Del 3/Kap 15
Omfang: Denne standarden omhandler universell utforming av bygninger og tilliggende
uteområder, og den har planleggere og prosjekterende som hovedmålgruppe.
Standarden omfatter alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles
uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidete omgivelser for
parkering og atkomstvei.
Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell
utforming og likestilt bruk. Hensikten med standarden er å angi krav til utforming som vil
gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle.

Komité: SN/K 024
Fastsatt: 2009-12-01
ICS: 91.040.10 - Offentlige bygninger
11.180.99 - Andre standarder relatert til hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede
900.02.08 - Kap.8 - Uteareal og plassering av byggverk
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg

De som kjøpte denne kjøpte også: