NS 11001-2:2009

NOK 924,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger
Engelsk tittel: Universal design of building works - Part 2: Housing
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2009-12-01)
Antall sider: 72
Pris:

NOK 924,00 (eks. mva)
NOK 1 155,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 11.180
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 11
NS ICS 11.180.99
NS ICS 91.040.30
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 2
Referansestandarder TEK - Del 3
Referansestandarder TEK - Del 3/Kap 15
Startpakke for byggmestre
Omfang: Denne standarden omhandler universell utforming av boliger og tilliggende felles uteområder, og den har planleggere og prosjekterende som hovedmålgruppe. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidete omgivelser for parkering og atkomstvei. For å oppnå universelt utformete boliger vil anvisninger i standarden måtte benyttes. En boenhet med fellesarealer som innehar brukskvaliteter i tråd med standardens anvisninger, kan med andre ord klassifiseres som en universelt utformet boenhet. For å oppnå universelt utformete uteområder kan standarden benyttes med hensyn til atkomstvei og parkering. Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk. Hensikten med standarden er å angi krav til utforming som vil gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle.
Komité: SN/K 024
Fastsatt: 2009-12-01
ICS: 11.180.99 - Andre standarder relatert til hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede
929 - Startpakke for byggmestre
900.02.08 - Kap.8 - Uteareal og plassering av byggverk
91.040.30 - Bolighus
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg