Kurs og arrangementer

Kurs i standarder relatert til bygg, fasilitetsstyring og energistyring

Gå på kurs i blant andre NS-EN 15221 for fasilitetsstyring, NS 11001 Universell utforming av bygninger, NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger med fler.