Kurs og arrangementer

Kurs i styringssystemer

Standardene for styringssystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet.  Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 19011, SN-BS OHSAS 18001, NS 5814 med fler.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i Miljøstyring med NS-EN ISO 14001 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
kopi E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001 E-læring
Konferanse: Fremtidens styringssystemer Del 2 – Fra styring til ledelse 2015-08-26 Oslo
Veien til kvalitetsledelse 2015-09-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2015-09-15 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011, godkjent for akkreditert sertifisering 2015-09-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2015-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2015-10-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2015-10-14 Stavanger
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2015-10-15 Stavanger
Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger 2015-10-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i Anti-korrupsjon 2015-10-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 2015-11-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001 for Arkitektbedriftene 2015-11-03 Gardermoen
Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2015-11-10 Bergen
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2015-11-12 Trondheim
Kurs i Kontinuerlig forbedring med NS-EN ISO 9004 2015-11-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i Felles ledelsessystem basert på NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 2015-11-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2015-11-25 Bergen
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2015-11-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2015-12-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2016-07-16 Stavanger
Konferanse: Fremtidens styringssystemer Del 2 – Fra styring til ledelse 2017-04-05 Oslo