2014

 

Standard Norge har etter ønske fra byggebransjen og offentlige virksomheter som kartverket og SSB gjennomført en totalrevisjon av bygningstypetabellen. Revisjonen er harmonisert med en planlagt justering av bygningstyper i matrikkelen, som er Norges offisielle register for fast eiendom, og dekker SSB sine behov for boligtelling.

2014-01-30

Mer om Ny tabell for bygningstyper - NS 3457-3
 

Veiledning til NS 8141-1 og -2 gir praktiske råd og beskriver hvordan man kan håndtere overgangen fra måling av toppverdi av uveid svingehastighet som er beskrevet i standardens utgave fra 2001, til toppverdi av frekvensveid svingehastighet som gjelder i den nye utgaven fra 2013.

2014-01-30

Mer om Veiledning til NS 8141-1 og -2
 

NS 3600 ble utgitt i mai 2013 og definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. I januar 2014 kom veiledningen til standarden.

2014-01-30

Mer om NS 3600 - Nå med veiledning!
 

ISO/TC 59 utgir nyhetsbrev to ganger i året. Der kan du lese oppdatert informasjon om pågående aktivitet.

2014-01-28

Mer om Hva skjer i ISO/TC 59?
 

Vi bygger mange trebruer i Norge, og det har gitt oss mulighet til å utvikle høy kompetanse innen prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av trebruer. Standard Norge arrangerte onsdag 15. januar en workshop i samarbeid med NTNU om framtidens trebruer og behov for utvikling av prosjekteringsstandarder på området.

2014-01-21

Mer om Framtidens trebruer
 

Dr.ing. Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening, er valgt som ny leder av komiteen ISO/TC 163/SC 2. Komiteen arbeider med standardiserte beregningsmetoder for bygningers energiytelse og har medlemmer fra 22 nasjoner. Lars Myhre overtar etter professor Vojislav Novakovic som har ledet ISO-komiteen siden 2005.

2014-01-10

Mer om Ny norsk leder av internasjonal komite for energiberegninger