Standardiseringen i Norge

       

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

 

NEK har ansvar for standardisering innen el og ekom området og vedtar standarder innen disse områdene.

Standarder gjør hverdagen enklere

Standarder finnes på mange områder rundt oss i hverdagen. Se video som sier litt om betyningen av standarder for en tryggere, renere og mer effektiv verden.

Jenter leser i en bok ved siden av et alfabet
Jenter leser i en bok ved siden av et alfabet