Courses and events

Standard Online offers courses in a wide range of subjects.
Our courses are categorized according to subject area. Further details are unfortunately only available in Norwegian. Please contact us if you have any questions.

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

e-læringskurs

Vi tilbyr e-læringskurs som du kan gjennomføre på nett. E-læringskurs gir kompetanse i standardene innenfor styringssystemer. Noen av kursene brukes også som forkurs til ordinære kurs i styringssystemer.

Kurs i juridiske standarder

Gå på kurs i blant andre NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8430, NS 8401, NS 8402, Bustadoppføringslova, NS 3420 med juridisk vinkling, Offentlige anskaffelser med flere.

Kurs i NS 3420 – beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. Velg mellom flere sesjoner, eller kanskje et kurs med juridisk vinkling?

Kurs i styringssystemer

Standardene for styringssystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet.  Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 19011, SN-BS OHSAS 18001, NS 5814 med fler.

Andre kurs

Her vil du finne kurs som ikke naturlig hører inn under kategoriene ovenfor. Dette kan for eksempel være kurs i Aquakultur, Universell utforming, sveising med fler.

Arrangementer og standardiseringskurs i regi av Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge. Kursene vi tilbyr i standardisering er også å finne her.

Kurs og seminarer i regi av Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) arrangerer kurs og seminarer innenfor det elektrotekniske området. Vi holder bl.a. kurs innen lavspenning (NEK 400), høyspenning (NEK 440), ex-området (NEK 420), maritime installasjoner (NEK 410) og IKT/kabling (NEK 700).

Hvordan få tilbud om bedriftsinterne kurs?

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs. Få et godt innblikk i og gjennomgang av standarden på dine premisser. Bestill et kurs i dag!