Courses and events

Kurs i NS 3420 – beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. Velg mellom flere sesjoner, eller kanskje et kurs med juridisk vinkling?