Arrangement og kurs fra Standard Norge

Kurs i standardisering

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

De to kursene "Introduksjon til standardisering" og "Komitéarbeid" har som formål å sette deltakerne bedre i stand til å bidra aktivt i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering, og at ressursene som settes av til standardiseringsarbeid blir utnyttet på best mulig måte.

Målgruppen for kursene er primært personer som jobber med standardisering og "nye fagpersoner" som kunne tenke seg å være med på å utarbeide standarder til nytte for nærings- og samfunnsliv.

Se detaljer om kursene i menyen til venstre.

Kursene holdes hos Standard Norge, Strandveien 18, Lysaker.

  Introduksjon til standardisering Komitéarbeid *
Tidspunkt: Onsdag 12. mars 2014 Torsdag 27. mars 2014
Påmeldingsfrist: 7 dager før kurset 7 dager før kurset
Deltakeravgift: Gratis Gratis
Påmelding: Gå til eget påmeldingsskjema dersom du er interessert i delta. Dersom det blir mange påmeldte vil vi vurdere å sette opp ekstrakurs

* For å delta på dette kurset forutsettes det forkunnskaper tilsvarende opplæringskurset "Introduksjon til standardisering".

Dersom du har spørmsål knyttet til kursene kan du sende en e-post til Tove N. Grønseth i Standard Norge.

Last updated: 2014-01-29