Courses and events

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-learning
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-learning
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-03-27 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-03-28 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-03-28 Tromsø
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2019-04-02 Bergen
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2019-04-03 Bergen
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2019-04-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2019-04-04 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-04-09 Trondheim
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2019-04-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2019-04-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-04-09 Lysaker(Bærum)
Kurs i NS 8415- Underentreprise 2019-04-10 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-04-10 Trondheim
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2019-04-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-04-11 Tromsø
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2019-04-11 Bergen
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2019-04-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2019-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8176 - Vibrasjoner i boliger fra samferdsel 2019-04-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2019-04-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2019-05-06 Lillestrøm
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2019-05-07 Bergen
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2019-05-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2019-05-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-05-09 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2019-05-09 Bergen
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2019-05-14 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-05-14 Tromsø
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2019-05-14 Bergen
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2019-05-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2019-05-15 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 9001 - Introduksjon til Ledelsessystemer for kvalitet 2019-05-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i næringsmiddeltrygghet med nye ISO 22000:2018 2019-05-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 45001 - Introduksjon til Ledelsessystemer for arbeidsmiljø 2019-05-21 Lysaker (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2019-05-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2019-05-22 Lysaker (Bærum)
NS-EN ISO 14001 - Introduksjon til Ledelsessystemer for ytre miljø 2019-05-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i forskrift om trykkpåkjent utstyr 2019-05-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2019-05-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-05-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-06-04 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2019-06-04 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2019-06-12 Kristiansand
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-06-13 Kristiansand
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2019-09-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-09-11 Lysaker (Bærum)