Courses and events

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-learning
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-03-13 Bergen
Konferanse: Nye ISO 19011 utgis snart - Delta og bli oppdatert 2018-03-14 Oslo
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2018-03-14 Lysaker (Bærum)
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2018-03-15 Bergen
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-03-15 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-03-20 Bergen
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2018-03-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr for profesjonelle brukere: prosess-, olje- og gassrelaterte virksomheter 2018-03-20 Lillestrøm
Kurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr for profesjonelle brukere: kulde-, kjel- og trykkluftanlegg 2018-03-21 Lillestrøm
Grunnkurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr 2018-03-22 Lillestrøm
Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007 NA:2014 2018-03-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-04-10 Lysaker(Bærum)
Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid (1/2 dag) 2018-04-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-04-11 Tromsø
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2018-04-11 Bergen
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2018-04-12 Bergen
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2018-04-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-04-17 Bergen
Kurs: Rett standardkontrakt til rett tid 2018-04-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2018-04-18 Bergen
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2018-04-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2018-04-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2018-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2018-04-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 2018-04-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 45001 ISO - Den nye standarden for arbeidsmiljø 2018-04-26 Bergen
Kurs i Integrerte styringssystemer – hvordan etablere felles systemer for kvalitet, HMS og ytre miljø 2018-05-08 Bergen
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2018-05-15 Tromsø
Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001 2018-05-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001 2018-05-24 Lysaker (Bærum)
Kurs: Fra TEK10 til TEK17 – de viktigste endringene 2018-05-24 Lysaker (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2018-05-29 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2018-05-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-05-29 Tromsø
Kurs i Systemrevisjon med nye NS-EN ISO 19011:2018 2018-06-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2018-06-12 Bergen