Courses and events

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-learning
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-learning
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-05-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-06-04 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2019-06-04 Lysaker (Bærum)
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2019-06-05 Bergen
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2019-06-12 Kristiansand
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-06-13 Kristiansand
Kurs i Samspillsentreprise 2019-06-18 Bergen
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2019-06-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-06-20 Kristiansand
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2019-08-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2019-08-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-09-04 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-09-05 Bergen
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2019-09-05 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2019-09-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-09-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2019-09-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2019-09-18 Bergen
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2019-09-19 Bergen
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2019-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-09-25 Tromsø
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2019-09-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-09-26 Tromsø
Kurs i Samspillsentreprise 2019-10-01 Tromsø
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-10-01 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-10-02 Stavanger
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-10-08 Tromsø
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-10-15 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-10-16 Trondheim
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2019-10-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2019-10-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2019-10-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-11-05 Tromsø
Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800 2019-11-05 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2019-11-13 Bergen