Arrangement fra Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge, og som ikke inngår som en del av frokostmøtene Standard Morgen. Når vi lanserer nye standarder, inviterer vi til lanseringsseminar. Disse blir annonsert på forsiden vår som nyheter.

 

NORSOK S-WA-006 er nå utvidet med nye felles HMS&K-krav i kontrakter. Sammen har partene funnet en løsning for tre ulike kontraktsvarianter, og onsdag 11. mars inviterer vi til ett ettermiddagsmøte hvor dokumentet blir presentert for godkjenning etter åpen industrihøring.

2020-01-29

More about Dialog og godkjenning av «NORSOK S-WA-006 HMS&K-evaluering av leverandører og HMS&K krav i kontrakt»
 

Vi inviterer til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst. På årets konferanse setter vi fokus på miljøledelse 2.0, og hvordan nye krav til bærekraftig omstilling krever nye måter å drive en organisasjon på.

2020-01-14

More about Miljøledelseskonferansen 2020
 

Standarden for energiledelse, ISO 50001, er en viktig referanse for virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. Velkommen til seminar om denne standarden 27. januar i Trondheim, i tilknytning til Enovakonferansen 2020.

2019-11-21

More about Seminar: Ta grep om energien med ISO 50001
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2019-03-18

More about Kurs i standardisering
 

Den nye delstandarden som beskriver systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet er sendt ut på høring. Vi trenger dine innspill og ønsker velkommen til høringsmøte 5. mars!

2019-02-11

More about Høringsmøte om NS 3420 – Bygningsautomatisering og -sikkerhet
 

Systematisk energiledelse kan spare penger for din virksomhet, samtidig som det reduserer klimagassutslippene. Velkommen til seminar i Trondheim 28. januar der du får høre mer om den reviderte standarden for energiledelse.

2018-12-06

More about Seminar: Ta grep om energien med ISO 50001
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2018-10-16

More about Kurs i standardisering 7. februar og 14. mars 2019
 

Standard Norge inviterer til seminar 7. november i Bergen. På seminaret kan du få høre om standarders påvirkning på økonomien, hva som finnes av standarder for fiskeri og havbruk, og litt om arbeidet som skjer internasjonalt og er under norsk ledelse.

2018-10-15

More about AVLYST Standardisering i fiskeri og havbruk: Veien til økt verdi
 

330 experts on ICT security gather in Gjøvik this autumn. 4 October cyber security will be on the agenda when we invite you to Norwegian Business Forum.

2018-08-08

More about Welcome to Norwegian Business Forum on cyber security
 

Omstilling til lavutslippssamfunnet gir oss store utfordringer, men også muligheter. Tirsdag 14. august kan du høre noen caser om hvordan byggsektoren viser vei mot lavutslippssamfunnet.

2018-07-03

More about Hvordan skal vi beregne klimagassutslippene fra bygg?
1 2 3 > »