Signering av avtale

Dialog og godkjenning av «NORSOK S-WA-006 HMS&K-evaluering av leverandører og HMS&K krav i kontrakt»

NORSOK S-WA-006 er nå utvidet med nye felles HMS&K-krav i kontrakter. Sammen har partene funnet en løsning for tre ulike kontraktsvarianter, og onsdag 11. mars inviterer vi til ett ettermiddagsmøte hvor dokumentet blir presentert for godkjenning etter åpen industrihøring.

NORSOK S-WA-006 er et «workshop agreement» dokument. Nå er det utvidet med tre tillegg som beskriver felles krav til HMS&K i kontrakter. Forslagene til endringer skal opp til godkjenning og det nye dokumentet skal om mulig fastsettes på møtet.

Du kan se på forslaget til ny versjon av NORSOK S-WA-006 på vår høringsportal. Du må være registrert, men det er gratis å få tilgang til forslaget. Merk at det kun er de nye delene som skal diskuteres, 2018 delen (JQS) blir ikke oppdatert. Kommentarer til dokumentet må være oss i hende innen 26. februar dersom de skal kunne diskuteres på møtet og bli tatt hensyn til. Kommentarene sendes inn via høringsportalen. 

På møtet vil arbeidsgruppen adressere tekniske kommentarer, mens de redaksjonelle kommentarene blir tatt til etterretning og implementert der arbeidsgruppen er enig. Vedleggene ble utarbeidet på engelsk, men oversettelse til norsk pågår og dokumentet vil bli publisert på begge språk.

Når: Onsdag 11. mars 2020, kl. 1200 (det blir ikke servert lunsj)  

Hvor: Apply Sørco sin aula i Moseidsletta 122, Stavanger

Møtet holdes på norsk. Det er gratis å delta.

Program

1200

Velkommen
Apply Sørco, ved Karsten Gudmundset og Astrid Aadnøy

1215

   

Innledning og mål for dagen
Inghild Kaarstad, Standard Norge

Utgangspunktet, mandatet og prosessen 
Svein Løvås, IKM og leder av arbeidsgruppen

Nye felles kontraktskrav
Siri Mordal Bakke, Equinor og Marion Tveiten, Vår Energi

Pause

Mottatte innspill og endringsforslag til NORSOK S-WA-006 (viktige innspill mottatt på skjema for drøfting)
Representant(er) fra arbeidsgruppen

Spørsmål og diskusjon
Ved arbeidsgruppen

Godkjenning av dokumentet
Inghild Kaarstad, Standard Norge

Oppsummering/Avslutning
Svein Løvås, IKM og representant fra Sektorstyre Petroleum

Ca 1530

Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Påmeldingsfrist: 9. mars

Påmelding til gratis seminar

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer derfor deltakerne til å reise kollektivt.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Inghild Kaarstad eller Tove Grønseth.

Last updated: 2020-01-31