Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-learning
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-learning Practical Quality Management based on NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-learing Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
Digitalt kurs i Bustadoppføringslova 1/2 dag 2021-01-22 Digitalt klasserom
Digitalt kurs Granskning basert på NS-ISO 45001 2021-01-27 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-01-27 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-01-28 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2021-02-03 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse 2021-02-16 Zoom
Digitalt kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2 dag) 2021-02-17 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2021-02-18 Digitalt
Digitalt kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-02-18 Digitalt klasserom
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-03-02 Tromsø
Kurs i Sertifisering for arbeidsmiljøleder iht. NS-ISO 45001 2021-03-02 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-03-03 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8415 - Underentreprise 2021-03-03 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet 2021-03-09 Zoom
Digitalt kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2021-03-09 Digitalt klasserom
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-03-09 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-03-10 Trondheim
Digitalt kurs i NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse 2021-03-10 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i mangelhåndtering 1/2 dag 2021-03-11 Digitalt klasserom
Digitalt-Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2021-03-17 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-03-18 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-03-19 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 3935- ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2021-03-23 Zoom
Digitalt kurs i Samspillsentreprise 2021-03-23 Digitalt kurs
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2021-03-23 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2021-03-25 Zoom
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-04-01 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-04-02 Stavanger
Kurs i Samspillsentreprise 2021-04-13 Kristiansand
Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2021-04-13 Zoom
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2021-04-13 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-04-21 Bergen
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2021-04-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2021-04-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-04-22 Fornebu (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2021-06-01 Fornebu (Bærum)