Nettsiden til prosjektet READI på lufta

I møte med Olje- og energidepartementet (OED) 16. april var status for nasjonal og internasjonal standardisering og ikke minst presentasjon av READI-prosjektet sentrale tema. I etterkant av møtet er den egne nettsiden for READI-prosjektet åpnet.

READI logo


Over ser du READI (REquirement Asset Digital lifecycle Information) sin logo. Nettsiden kan du finne på www.readi.no

På samme nettside er det også en presentasjon av READI-prosjektet som ble holdt på møtet med OED. Presentasjonen av READI kan du laste ned på denne siden.

Last updated: 2019-05-10