Løve utenfor Stortinget
(foto: Shutterstock)

Standarder og regelverk

Bruk av standarder i gjennomføring av regelverk og offentlig politikk kan gi regelverksutformere et bredt spekter av fordeler.

Dette kan for eksempel være:

  • Bred markedsaksept
  • Forenkling av regelverk eller politikk
  • Støtte til fremvoksende teknologier og fremme av nyskapende tilnærmingsmåter, uten behov for å endre det forskriftsmessige rammeverket
  • En nær forbindelse til internasjonale standarder, som legger til rette for internasjonal markedsadgang og dermed fremmer norsk industris konkurranseevne på et globalt plan.

Standarder er frivillige verktøy i markedet, mens regelverk er offentlige myndigheters prerogativ og obligatorisk å anvende. Standardenes evne til å møte behovene i markedet er derfor den faktoren som avgjør om de er effektive som støtte for bedre regulering.

Veiledninger om standarder og regelverk

Det er utarbeidet tre veiledningsdokumenter som kan være nyttig for myndigheter ved bruk og referanse til standarder i regelverk.

SN-CEN/CLC Guide 30 Europeisk veiledning om standarder og forskrifter – Bedre regulering gjennom bruk av frivillige standarderVeiledning for regelverksutformere gir en innføring i bruken av markedsbaserte standarder i gjennomføringen av regelverk og offentlig politikk i EU, EFTA, deres medlemsstater og andre land som følger reglene for det indre markedet i Europa.

Veiledning P-779:2017 Bruke og henvise til ISO- og IEC-standarder for å støtte regelverksutforming er utarbeidet av ISO og IEC for å hjelpe beslutningstakere med å se hvilke fordeler det er å bruke internasjonale ISO- og IEC-standarder for å støtte offentlige politiske initiativer og å utnytte disse fordelene.

Begge dokumentene er gratis tilgjengelig for nedlasting i vår nettbutikk (se nedenfor).

Veiledningen Guide for referencing standards in public procurement in Europe har som formål å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser.  

Harmoniserte standarder til ny metode-direktiv/forordninger

EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet har gitt europeisk standardisering i oppdrag å utarbeide europeiske standarder som gir mer detaljerte spesifikasjoner til EU-direktiv og forordninger etter "ny metode" - The New Legislative Framwork (tidl. New Approach). Standardene går under betegnelsen "harmoniserte standarder", og fastsettes i Norge som Norsk Standard (NS) eller Norsk elektroteknisk norm (NEK).

Se mer informasjon i vår oversikt over harmoniserte standarder. 

Vi har også laget en oversikt over alle ny metode-direktivene og forordningene, hvem som er nasjonal fagmyndighet i Norge, i hvilken nasjonal forskrift/lov innholdet i direktivet eller forordningen er nedfelt i og ansvarlig tilsynsorgan. 

Se mer informasjon i oversikten over direktiv, forordning og tilsynsorgan.

WTO Enquiry Point (Verdens handelsorganisasjon)

En av forpliktelsene som nasjonalt medlem i internasjonal standardisering er at vi har en funksjon som ”enquiry point” knyttet til WTO og notifiseringer av nasjonale forskrifter. Denne funksjonen promoteres ikke nasjonalt ettersom arbeidet i hovedsak består i å svare på henvendelser fra utlandet om å få tilgang til norske forslag til forskrifter. Når det skjer kontakter vi aktuell norsk fagmyndighet og skaffer til veie forskriftsforslag fortrinnsvis på engelsk i den utstrekning det finnes.

Kontaktperson

Har du spørsmål knyttet til standarder og regelverk, kan du kontakte:

Anne Kristoffersen
akr@standard.no

Last updated: 2019-04-12

NOK 0,00 (excl. VAT)

Europeisk veiledning om standarder og forskrifter - Bedre regulering gjennom bruk av frivillige standarder - Veiledning for regelverksutformere

LanguageNorskEdition: 1 (2015-06-03)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

P-779/Veiledning

Standard

NOK 652,00 (excl. VAT)

Bruke og henvise til ISO- og IEC-standarder for å støtte regelverksutforming

LanguageNorskEdition: 1 (2017-09-13)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access