Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Standard Norge publiserer ca. en gang i kvartalet en oppdatert oversikt over status for arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder. Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om standarden er under utvikling eller om den er på nasjonal høring. Det er også opplyst om det er en revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson. 

Det publiseres også en samlet oversikt over alle standardiseringsprosjekter, både nasjonale, europeiske (CEN) og internasjonale (ISO). Se egen oversikt over "Forslag og nye standarder".

Status per utgangen 3. kvartal 2019: 

Prosjektforslag

Under utarbeidelse 1)

Offentlig høring 2)

Fastsatt

Kontaktperson

NS xxxx Coaching

2019-Q4

 

 

Sofie Ivara Nicolaissen

NS xxxx Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester

2017-Q3

 

 

Sofie Ivara Nicolaissen

NS 3418 Ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

 

2019-Q3

 

Sofie Ivara Nicolaissen

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del G: Grunnarbeider del 2

2014-Q1

 

 

Tom Erik Larsen

NS 3420-P Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del P: Metallarbeider

2017-Q1

 

 

Dag Hamre

NS 3420-S Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del S: Isolering, tetting og tekking

2017-Q1

 

 

Ståle Prehn-Sletten

NS 3420-X: Utstyr for elkraft og ekom

 

2018 Q3

 

Knut Løe

NS 3420-W: Installasjoner for elkraft og ekom 

 

2018-Q3

 

Knut Løe

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk 
(ble utgitt som SN/TS 3456)

 

 

2018-Q4

Bjørn Brunstad

NS 3467 Steg og leveranser i byggeprosess 

2017-Q3

 

 

Britt G. Brevik

NS 3468 Grovt tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid

 

 

2019-Q1

Merete H. Murvold

NS 3514 Metode for fuktsikker byggeprosess i utførelsesfasen

 

 

2020-Q1

Dag Hamre

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

 

 

2018-Q4

Kristoffer Jan Polak

NS 3807 Evakuering av bygg ved bruk av heis 

 

 

2020-Q1

Knut Løe

NS 3809 Alminnelige kontraktsbestemmelser for ettersyn, drift og vedlikehold på heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

2016-Q2

 

 

Knut Løe

NS 3845 Blågrønn faktor

2018-Q1

2019-Q3

 

Hanne Gjesteland Wells

NS 3912 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

2016-Q3

2019 Q3

 

Ulla Gjerdrum

NS 3935 ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – Prosesstandard for prosjektering og installasjon

 

 

2019-Q2

Knut Løe

NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger

2017-Q3

 

 

Lars Aasness

NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold 

 

 

2019-Q2

Knut Løe

NS 6420 - Del ZR Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Del ZR: Renhold av bygg og mobile objekter innendørs og utendørs 

 

2019-Q3

 

Hanne Gjesteland Wells

NS 6420 - Del ZS Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Del ZS: Renhold av anlegg utendørs 

 

2019-Q3

 

Hanne Gjesteland Wells

NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 

 

2019-Q4

 

Knut Løe

NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper (Revisjon)

 

 

2019-Q3

Iiris Turunen-Rindel

NS 8422 OPS-kontrakter for bygg  

2015-Q2 

 

 

Marthe Hagberg

NS 8441 Utbyggingsavtaler

2017-Q1

 

 

Marthe Hagberg

NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse og drift

2018-Q1

 

 

Anne Gunn Rike

NS 9430 Innsamling av avfall - Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall

2018-Q1

 

 

Rolf Duus

NS 9600-1 Arbeid i tau – Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

 

2019-Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-2 Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

 

2019-Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-3 Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

 

2019-Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-4 Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

 

2019-Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-5 Arbeid i tau - Del 5: Krav til virksomheter som tilbyr tjenester

 

2019-Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-6 Arbeid i tau - Del 6: Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan

 

2019-Q3

 

Jens O. Gran

NS 9610 Fallsikring og redning

 

2020-Q1

 

Jens O. Gran

NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden 

2015-Q2 

 

 

Jens O. Gran

NS 11036 Universell utforming - likeverdig tilgang til tjenester innen arrangementer, ferie og fritid

 

2018 Q1

 

Hege Thorkildsen

NS 11060 Brann- og redningskjøretøyer - Funksjonelle og tekniske krav til brannbiler

 

 

2019-Q4

Lars Erik Jensen

NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold

 

 

2018-Q3

Håvard Hjulstad / Marthe F. Hagberg

1) Tidspunkt for oppstart av prosjektet (Q indikerer kvartal)

2) Frist for å avgi høringskommentarer

Last updated: 2019-12-02