NEK 410-2:2010

Standard (Kun elektronisk)
NOK 1 405,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 1.N (2010-02-03)
Supersedes: NEK 410:2000 Alert Withdrawn
Number of pages: 328
Price:

NOK 1 405,00 (excl. VAT)
NOK 1 756,25 (with VAT)

Product information: NEK 410-2 omhandler valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift,tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EMC. Produktet inneholder fem norskspråklige normer for spesielle skips applikasjoner. Disse utgjør krav til elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner og fremdriftsmaskineri,tankskip og skip som fører farlig gods og krav til 3-faseanlegg i mindre fartøy. NEK 410-2 innholder også tre engelskspråklige normer med krav til forlegging av elektriske kabler i alle typer skip, høyspennings landtilkobling for skip som ligger i havn og minimums krav til emmisjon. imunitet,og kriterier for utførelse av elektrisk utstyr angående EMC iht til bl.a IMOs krav.
Committee: NEK/NK18
Adopted: 2010-02-03