NS 8406.E:2009

NOK 534,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
English title: Simplifed Norwegian building and civil engineering contract
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2009-07-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 534,00 (excl. VAT)
NOK 667,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Norwegian building and civilengineering contracts
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den andre parten (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren. Standarden bør ikke anvendes der mange entreprenører arbeider samtidig på byggeplassen. Standarden er egnet for kontraktsforhold hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet er behov for mer omfattende forpliktelser knyttet til varsling og samordning, er NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, mer egnet.
Committee: SN/K 251
Adopted: 2009-07-01
ICS: 924 - Norske bygg- og anleggskontrakter - engelsk oversettelse
91.010.20 - Avtaleaspekter

Others also bought: