Pengesedler på en tørkesnor

Antikorrupsjon - ISO 37001

Korrupsjon er et av de mest destruktive og komplekse problemene i vår tid, og er fortsatt utbredt, til tross for nasjonal og internasjonal innsats for å bekjempe det. En internasjonal standard, ISO 37001 (NS-ISO 37001 i Norge), som er et ledelsessystem for antikorrupsjon er utviklet for å skape en antikorrupsjonskultur i en organisasjon og implementere nødvendige kontrollforanstaltninger. Dette vil igjen øke sjansen for å oppdage korrupsjon og redusere forekomsten i første omgang.

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år, med katastrofale virkninger som for eksempel undergraving av politisk stabilitet, økte forretningskostnader og medvirkning til fattigdom. På et globalt nivå er det en betydelig barriere for internasjonal handel, mens det i en organisasjon har en svært negativ innvirkning på medarbeidernes moral. Mange regjeringer har iverksatt tiltak for å ta tak i korrupsjon gjennom nasjonale lover og internasjonale avtaler som FN-konvensjonen mot korrupsjon, men det kan fortsatt gjøres mer. Institusjonell endring og en antikorrupsjonskultur i organisasjonene kan bidra betydelig til kampen mot korrupsjon, og supplere nasjonale og internasjonale tiltak.

Hva er et ledelsessystem for antikorrupsjon?

NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon Krav med veiledning om bruk, inneholder kravene til og veiledningen for å etablere, implementere, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for antikorrupsjon. Systemet kan være uavhengig av et overordnet ledelsessystem, eller integrert i dette. Det dekker korrupsjon i offentlig, privat og ikke-kommersiell sektor, blant annet korrupsjon fra og mot en organisasjon eller medarbeiderne i denne, og korrupsjon som er betalt eller mottatt gjennom eller av en tredjepart. Korrupsjonen kan finne sted hvor som helst, den kan ha hvilken som helst verdi, og den kan omfatte økonomiske eller ikke-økonomiske fordeler eller gevinster.

Hvilke fordeler vil det gi organisasjonen?

ISO 37001 er utformet for å hjelpe organisasjoner å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon, eller forsterke de kontrollforanstaltningene som allerede er på plass. Det krever gjennomføring av en rekke tiltak som for eksempel å vedta retningslinjer for antikorrupsjon, utnevne noen som skal føre tilsyn med at disse retningslinjene etterleves, undersøkelse og opplæring av medarbeidere, gjennomføring av risikovurderinger for prosjekter og forretningsforbindelser, implementering av finansielle og kommersielle kontrollforanstaltninger, og iverksetting av prosedyrer for rapportering og etterforskning.

Implementering av et ledelsessystem for antikorrupsjon krever lederskap og innspill fra toppledelsen, og retningslinjene og programmet må formidles til samtlige medarbeidere og eksterne aktører slik som oppdragstakere, leverandører og partnere i fellesforetak.

På denne måten bidrar det til å redusere risikoen for at korrupsjon skal forekomme, og kan demonstrere overfor ledelse, medarbeidere, eiere, bidragsytere, kunder og andre forretningsforbindelser at du har etablert kontrollforanstaltninger mot korrupsjon som er anerkjent internasjonalt som god praksis. Det kan også være bevis i en eventuell etterforskning for at du har gjennomført rimelige tiltak for å forhindre korrupsjon.

Hvem skal ISO 37001 gjelde for?

Kravene i ISO 37001 er generiske og er ment å gjelde for alle organisasjoner (eller deler av en organisasjon), uavhengig av type, størrelse og aktivitet, og enten det er i offentlig, privat eller ikke-kommersiell sektor. Dette omfatter statseide virksomheter, store organisasjoner, små og mellomstore bedrifter og ikke-statlige organisasjoner.

Sammenheng med andre standarder

Tiltakene som kreves av ISO 37001, er utformet for å integreres i eksisterende ledelsesprosesser og kontrollforanstaltninger. Standarden er basert på en struktur av samme høye kvalitet som andre ISO-standarder for ledelsessystemer. Dette innebærer at det lett kan integreres i andre eksisterende ledelsessystemer som kvalitet, miljø og IT-sikkerhet.

Norsk speilkomité med støtte fra Finansmarkedsfondet

Standard Norge har en egen speilkomité som har fulgt og gitt innspill til arbeidet med den internasjonale standarden for antikorrupsjon. Vi har mottatt støtte til arbeidet fra Finansmarkedsfondet.

Kontaktpersoner

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
934 65 848 / hth@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang