Arbeid i tau

Arbeid i høyden er en del av mange arbeidstakeres hverdag innenfor flere bransjer og virksomheter. I Norge jobber ansatte høyt til værs både i olje-, kraft- og byggeindustrien. Det samme gjelder Forsvaret, Jernbaneverket og Luftambulansen.

Bruk av taumetoder/tilkomstteknikk kan føre til både bedre sikkerhet, økonomi og faglig kvalitet enn for eksempel bruk av stillas og kraner alene. Ikke minst når det gjelder jobber som inspeksjon og rigging av løfteredskap har arbeid i tau helt klare fordeler.  Ofte brukes taumetoder i kombinasjon med andre metoder som for eksempel ved bygging/riving av stillas eller i kombinasjon med ulike enkle plattformer

Tilkomstteknikk gir også langt færre ulykker og hendelser enn andre metoder for arbeid i høyden. Metoden stiller imidlertid større krav til sikkerhetsrutiner.

Standard Norge har utgitt en Norsk Standard i fire deler for arbeid i tau, NS 9600 Arbeid i tau. Standarden omfatter krav til opplæring med omfattende fagplan, i tillegg til sertifisering av personell, opplæringsvirksomheter og bedrifter.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Jens Gran.

Sist oppdatert: 2015-01-29

NS 9600-1:2010

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2010-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9600-2:2010

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2010-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9600-3:2010

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2010-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9600-4:2010

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2010-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang