Ergonomi

Fagområdet ergonomi kan deles inn i tre hovedområder

 • fysisk ergonomi
 • kognitiv ergonomi
 • organisasjonsergonomi

Fysisk ergonomi omhandler anatomiske, antropometriske, fysiologiske og biomekaniske aspekter ved mennesket i samspill med omgivelsene.

Relevante emner er

 • arbeidsstillinger
 • kroppsmål
 • håndtering av materiell
 • kraftbruk
 • gjentakende bevegelser
 • muskel-skjelett
 • utforming av arbeidsplass
 • sikkerhet og helse.

Fysisk ergonomi omfatter standarder blant annet for antropometri (kroppsmål), biomekanikk (menneskets fysiske yteevne), temperaturer og termisk belastning.

Aktuelle standarder for fysisk ergonomi er

 • NS-EN 614-1 Terminologi og generelle prinsipper
 • NS-EN 614-2 Sammenheng, maskineri og arbeidsoppgaver
 • NS-EN ISO 6385 Utforming av arbeidsprosesser
 • NS-EN 13861 Veiledning (maskinkonstruksjon)
 • NS-EN 547-1 Hele kroppen atkomst i maskiner
 • NS-EN 547-2 Dimensjoner for atkomståpninger
 • NS-EN 547-3 Antropometriske data
 • NS-EN ISO 14738 Antropometriske krav til maskinarbeidsplasser
 • NS-EN 1005-1 Termer og definisjoner
 • NS-EN 1005-2 Manuell behandling av maskiner
 • NS-EN 1005-3 Anbefalte kraftgrenser
 • NS-EN 1005-4 Evaluering av arbeidsstillinger
 • NS-EN 1005-5 Risikovurdering av bevegelser, høy frekvens

Kognitiv ergonomi omhandler hvordan mentale prosesser som persepsjon, hukommelse, bearbeiding og motoriske responser innvirker på interaksjon mellom mennesker og andre elementer av et system.

Relevante emner er

 • mental arbeidsbelastning
 • beslutningsprosesser
 • fagprestasjoner
 • menneske-data interaksjon
 • menneskelig pålitelighet
 • arbeidsrelatert stress og opplæring slik disse kan relateres til samspillet mellom menneske og system.

Aktuelle standarder for kognitiv ergonomi er:

 • NS-EN 842 Synssignaler for fare - Generelle krav
 • NS-EN 981 Maskinsikkerhet - System for akustiske og visuelle fare- og informasjonssignaler
 • NS-EN 894 Konstruksjon av skjermer og aktuatorer (4 deler)
 • NS-EN ISO 9241 (Standarden omfatter over 20 delstandarder innenfor IT)
 • NS-EN ISO 9921 Vurdering av talekommunikasjon (ISO 9921:2003)
 • NS-EN ISO 7731 Faresignaler for offentlige områder og arbeidsplasser
 • NS-EN ISO 10075-1 Termer og definisjoner
 • NS-EN ISO 10075-2 Utformingsprinsipper
 • NS-EN ISO 10075-3 Måling av mental arbeidsbelastning

Sist oppdatert: 2015-01-29

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Ergonomiske prinsipper for konstruksjon - Del 1: Terminologi og generelle prinsipper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Ergonomiske utformingsprinsipper - Del 2: Sammenheng mellom utformingen av maskineri og arbeidsoppgaver

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Ergonomiske prinsipper ved utforming av arbeidsprosesser (ISO 6385:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-04-15) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13861:2011

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Veiledning for anvendelsen av ergonomistandarder i utformingen av maskiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Kroppsmål - Del 1: Prinsipper for bestemmelse av dimensjoner som er krevd for å gi hele kroppen atkomst inn i maskiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Kroppsmål - Del 2: Prinsipper for bestemmelse av nødvendige dimensjoner for atkomståpninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Kroppsmål - Del 3: Antropometriske data

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Antropometriske krav til utforming av maskinarbeidsplasser (ISO 14738:2002, innbefattet Cor 1:2003 og Cor 2:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Menneskers fysiske yteevne - Del 1: Termer og definisjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Menneskers fysiske yteevne - Del 2: Manuell behandling av maskiner og maskindeler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Menneskers fysiske yteevne - Del 3: Anbefalte kraftgrenser ved håndtering av maskiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Menneskers fysiske yteevne - Del 4: Evaluering av arbeidsstillinger og bevegelser i forhold til maskiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Menneskers fysiske yteevne - Del 5: Risikovurdering av bevegelser som gjentas med høy frekvens

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Synssignaler for fare - Generelle krav, utforming og prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - System for akustiske og visuelle fare- og informasjonssignaler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermvisning og aktuatorer - Del 1: Grunnprinsipper for menneskelig interaksjon med skjermvisning og styreenheter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermvisning og aktuatorer - Del 2: Skjermvisning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermer og aktuatorer - Del 3: Aktuatorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 894-4:2010

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermer og aktuatorer - Del 4: Plassering og ordning av skjermer og aktuatorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Ergonomiske krav til arbeid med skjermterminaler (visual display terminals, VDTs) i kontormiljø - Del 1: Generell innføring (ISO 9241-1:1997)

SpråkEngelskUtgave: 2 (1997-11-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Ergonomi - Vurdering av talekommunikasjon (ISO 9921:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Ergonomi - Faresignaler for offentlige områder og arbeidsplasser - Lydsignaler for fare (ISO 7731:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Ergonomiske prinsipper relatert til mental arbeidsbelastning - Del 1: Generelle termer og definisjoner (ISO 10075:1991)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-08-08) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Ergonomiske prinsipper relatert til mental arbeidsbelastning - Del 2: Utformingsprinsipper (ISO 10075-2:1996)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-08-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Ergonomiske prinsipper relatert til mental arbeidsbelastning - Del 3: Prinsipper og krav for måling og vurdering av mental arbeidsbelastning (ISO 10075-3:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang