Personalutvelgelse

Den internasjonale standarden NS-ISO 10667, beskriver krav og anbefalinger til prosedyrer og metoder som kan brukes ved vurdering av personer i arbeidslivet. Standarden kan brukes på individ-, gruppe- og organiasjonsnivå og omfatter hele vurderingsprosessen.

Standard Norge har oversatt NS-ISO 10667 til norsk og utgir den som Norsk Standard.

NS-ISO 10667 består av to deler:

 • NS-ISO 10667-1 Levering av vurderingstjenester – Prosedyrer
  og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig
  sammenheng – Del 1: Krav til kunden
 • NS-ISO 10667-2 Levering av vurderingstjenester – Prosedyrer
  og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig
  sammenheng – Del 2: Krav til tjenesteleverandører

Standarden er relevant for tjenesteleverandører som rekrutteringsfirmaer, for de som bestiller og mottar tjenesten og ved arbeidsundersøkelser og kompetansevurderinger. NS-ISO 10667 gir også veiledning om rettigheter og ansvar til den som blir vurdert.

Økt kvalitet i alle ledd

Målet med standarden er å bidra til:

 • bedre og sikrere beslutningsunderlag
 • god kvalitet på vurderingsmetoder
 • kostnadseffektive og rettferdige vurderingssystemer
 • reduksjon av kostnader for godkjenning og sertifisering av testing i et internasjonalt marked
 • færre feilansettelser

Ettersom dette er en internasjonal standard skal den også bidra til fri bevegelse og konkurranse av tjenester på tvers av landegrenser og like konkurransevilkår.

Avtaler mellom partene

I tillegg til terminologi og definisjoner inneholder standarden prosedyrer for avtaler mellom partene. Dette innebærer blant annet avklaring av ansvar mellom leverandør og kunde.

I standarden legges det vekt på:

 • identifisering og avdekking av behov
 • gjennomføring av selve vurderingen - fra planlegging til tolkning og formidling av resultater
 • evaluering

Standarden inneholder også informative tillegg, som for eksempel omhandler ansvar og rettigheter til de personene som blir vurdert. Den omfatter ikke spesifikke krav til ulike arbeidspsykologiske tester, ofte omtalt som testverktøy.

Norsk deltakelse i det internasjonale arbeidet

NS-ISO 10667 er utviklet av den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 230 "Psychological assessment", og det har vært deltakere fra rundt 16 land med i prosjektet. Disse har representert blant annet nasjonale og internasjonale psykologorganisasjoner, forskningsinstitutter, testinstitusjoner og rekrutteringsfirmaer.

ISO-komiteen ledes av den tyske standardiseringsorganiasjonen DIN, og Norge har gjennom Standard Norge deltatt aktivt i komiteens internasjonale arbeid. De norske deltakerne utover Standard Norge har vært Norsk Psykologforening, Det Norske Veritas og Manpower.

Norsk speilkomité

Parallelt med oppstart av arbeidet i ISO-komiteen etablerte Standard Norge en norsk speilkomité for dette arbeidet (SN/K 281). Den har vært ledet av Sverre L. Nielsen i Norsk Psykologforening. Her har også Det Norske Veritas, Manpower og Cute-e-Norge vært med, i tillegg til Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN) og NHO Service som har deltatt på enkelte møter.

Oppgaven til speilkomiteen har i første rekke vært å følge med på det internasjonale arbeidet og bidra med norsk kompetanse i utviklingen av standarden. Speilkomiteen har gjennomgått forslag og gitt faglige innspill til de to delene av standarden.

Kontaktperson

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NS-ISO 10667-1:2011

Standard (Kun elektronisk)

NOK 630,00 (eks. mva)

Levering av vurderingstjenester — Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng — Del 1: Krav til kunden

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-12-11) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 10667-2:2011

Standard (Kun elektronisk)

NOK 630,00 (eks. mva)

Levering av vurderingstjenester — Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng — Del 2: Krav til tjenesteleverandører

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-12-11) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Retningslinjer for tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning (ISO 20700:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang