Glassfasade til kontorbygning
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Akustikk og støy

Standardiseringen på akustikk og støy omfatter blant annet akustisk terminologi, målinger av lyd og støy i bygninger, lydklassifisering av bygninger, målinger i ytre miljø og på arbeidsplasser, samt undervannsakustikk (egen lenke). I tillegg omfattes også arbeid knyttet til hørsel, hørselstesting og hørselsvern. Standardiserte målinger av lydforhold i bygninger, støy i arbeidsmiljø og i ytre miljø, brukes for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk.

Sint gutt holder seg for øreneStandardiseringen foregår nasjonalt (Standard Norge), globalt (ISO) og i Europa (CEN). Oppfølging i Norge av det europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med speilkomitéen for akustikk (SN/K 001).

Nasjonale standarder

De norske standardene er utviklet hovedsakelig for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk innenfor

 • lydklasser/bygningstekniske forhold
 • romakustikk og lydoverføringsutstyr
 • innemiljø/støy fra tekniske installasjoner
 • ytre miljø/støy fra kilder utendørs
 • arbeidsmiljø

Internasjonale standarder

I ISO utarbeides det standarder for:

 • Generell akustikk (ISO/TC 43)
 • Støy (ISO/TC 43/SC 1)
 • Bygningsakustikk (ISO/TC 43/SC 2)
 • Undervannsakustikk (ISO/TC 43/SC 3)

I tillegg til de dedikerte internasjonale standardiseringskomiteene på området arbeides det med akustikk og støy også i flere andre tekniske komiteer i ISO og CEN. Spesielt gjelder dette produktstandarder.

Europeiske standarder

Den europeiske standardiseringen omfatter:

 • Bygningsakustikk (CEN/TC 126)
 • Støy og akustikk (CEN/TC 211)
 • Krav til hørselsvern (CEN/TC 159)

Bygningsakustiske standarder for måling av luftlydisolasjon og trinnlydnivå i felt (på stedet) i er det utgitt i nye utgaver som NS-EN ISO 16283-1 (luftlydisolasjon), 16283-2 (trinnlydisolasjon) og 16283-3 (fasadelydisolasjon). Disse erstatter tidligere feltmålemetoder i NS-EN ISO 140-serien. NS-EN ISO 16283-serien ble oversatt til norsk i perioden 2017-2019. Standardene for vurderingsmetoder, NS-EN ISO 717-serien, har vært til en forenklet revisjon. Disse ble utgitt på norsk i august 2016. Det var ventet en god del endringer i vurdering av luftlyd- og trinnlydisolasjon som kunne påvirke valg av konstruksjonsløsninger som tilfredsstiller grenseverdier for lydforhold. Les også om aktuelle målestandarder.

I ISO har det pågått en diskusjon om felles standard for lydklassifisering. Det har vært mye uenighet om forslaget bl.a. på grunn av til dels svært ulike lydkrav i medlemslandene. Det ble tidlig besluttet å ikke utgi dette som europeisk standard. Forslaget har vært til komitehøring i flere omganger i perioden 2016-2019. Resultatet fra avsluttende avstemming på ISO-forslaget høsten 2018 var negativt. Nå arbeides det med å utgi dokumentet som ISO Teknisk Spesifikasjon. Det er norske deltakere i arbeidet, og komiteen for akustikk følger nøye med i arbeidet.

I februar 2015 ble det satt ned en arbeidsgruppe AG03 som har arbeidet med nasjonal revisjon av kriterier for lydisolasjon i NS 8175. Les mer om dette under lydklasser.

Standard Norge prioriterer oversettelse av standarder som er tilknyttet regelverk, og som har brukere med behov for norsk oversettelse.

Europeiske standarder for måling av etterklangstid, metoder for bestemmelse av romakustiske egenskaper for åpne landskap, metoder for bestemmelse av flanketransmisjon, lydabsorpsjon og lydisolasjon av gulv og himlinger mm. Standarden for egenskaper for åpne landskap inneholder flere nye akustiske parametere for evaluering av romakustiske forhold, bl.a. i kontorlandskap, og er et nyttig verktøy for bestemmelse av romakustiske forhold.

Norske eksperter deltar aktivt i ca. 30 arbeidsgrupper i CEN og ISO. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres i stor grad av CEN.

Støy i arbeidsmiljø er høyt prioritert som følge av revisjon av EU-direktiver. Det er også utgitt en samling av de viktigste standardene for måling av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljø. Disse er oversatt til norsk. Les mer om dette under støy i arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner

Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Utvalgte standarder

NS 8175:2019

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8178:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 925,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Akustikk — Måling av romakustiske parametere — Del 3: Åpne kontorlandskap (ISO 3382-3:2012)

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-10-22) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 5 225,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Feltmålemetoder og Bygningsakustikk.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014)

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Akustikk — Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler — Del 2: Trinnlydisolasjon (ISO 16283-2:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-08 (2019-01-22) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 3: Luftlydisolasjon av yttervegger (ISO 16283-3:2016)

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang