Glassfasade til kontorbygning
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Akustikk og støy

Standardiseringen på akustikk og støy omfatter blant annet akustisk terminologi, målinger av lyd og støy i bygninger, lydklassifisering av bygninger, målinger i ytre miljø og på arbeidsplasser. I tillegg omfattes også arbeid knyttet til hørsel, hørselstesting og hørselsvern. Standardiserte målinger av lydforhold i bygninger, støy i arbeidsmiljø og i ytre miljø, brukes for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk. Standardiseringen foregår nasjonalt (Standard Norge), globalt (ISO) og i Europa (CEN).

Sint gutt holder seg for øreneDe norske standardene er utviklet hovedsaklig for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk innenfor

  • lydklasser/bygningstekniske forhold
  • innemiljø/støy fra tekniske installasjoner
  • ytre miljø/støy fra kilder utendørs
  • arbeidsmiljø

Internasjonale standarder
I ISO utarbeides det standarder for:

  • Akustikk (ISO/TC 43)
  • Støy (ISO/TC 43/SC 1)
  • Bygningsakustikk (ISO/TC 43/SC 2).

Norske eksperter deltar i over 20 av ISOs arbeidsgrupper på akustikkområdet. Oppfølging i Norge av det europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med speilkomitéen for akustikk (SN/K 001).

I tilegg til de dedikerte internasjonale standardiseringskomiteene på området arbeides det med akustikk og støy også i flere andre tekniske komiteer i ISO og CEN. Spesielt gjelder dette produktstandarder.

Europeiske standarder
Bygningsakustiske standarder for måling av luftlydisolasjon og trinnlydnivå i felt (på stedet) i NS-EN ISO 140-serien er under revisjon. I forbindelse med revisjonen får de nye numre i 16283-serien. Standardene for vurderingsmetoder, NS-EN ISO 717-serien, er også til revisjon.

Det er ventet en god del endringer i vurdering av luftlyd- og trinnlydisolasjon. Disse endringene vil kunne påvirke valg av konstruksjonsløsninger som tilfredsstiller grenseverdier for lydforhold. Det vil i tilfellet innebære en ny revisjon av NS 8175 som kom i ny utgave i 2012 (les om dette under lydklasser). Det er påmeldt norske deltakere i arbeidet, og komiteen for akustikk følger nøye med i arbeidet.

I ISO har det også startet en diskusjon om felles lydklassifiering. Dette er det en del uenighet om på grunn av til dels svært ulike lydkrav i ISOs medlemsland.

Europeiske standarder for måling av etterklangstid i vanlige rom, NS-EN ISO 3822-2, er oversatt til norsk. Arbeidet med metoder for bestemmelse av romakustiske egenskaper for åpne landskap er også ferdig og er utgitt som NS-EN ISO 3822-3 i 2012. Standarden inneholder flere nye parametere for evaluering av romakustiske forhold, bl.a. i kontorlandskap, og er et nyttig verktøy for bestemmelse av romakustiske forhold.

Den europeiske standardiseringen omfatter:

  • Bygningsakustikk (CEN/TC 126)
  • Støy og akustikk (CEN/TC 211)
  • Krav til hørselsvern (CEN/TC 159)

Standard Norge prioriterer oversettelse av standarder som er tilknyttet regelverk, og som har brukere med behov for norsk oversettelse.

Norske eksperter deltar aktivt i flere arbeidsgrupper i CEN. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres i stor grad av CEN.

Støy i arbeidsmiljø er høyt prioritert som følge av revisjon av EU-direktiver. Det er også utgitt en samling av de viktigste standardene for måling av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljø. Disse er oversatt til norsk.

Kontaktpersoner

Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder
67 83 86 74 / itr@standard.no

Ingvild G. Mathisen
Markedssjef
igm@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NS 8175:2012

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av romakustiske parametere - Del 3: Åpne kontorlandskap (ISO 3382-3:2012)

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 350,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner - Retningslinjer for vurdering av eksponering for hånd-arm overførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon inklusive informasjon fra maskinprodusenter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter