Akustikk i musikklokaler

Standarden NS 8178 ble utgitt i 2014 og beskriver krav til lydforholdene i øvingslokaler og mindre konsertsaler/flerbruksaler.

NS 8178 beskriver kriterier til musikkøvingsrom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler, f.eks. kultursaler og gymsaler som brukes til musikkutøvelse. Standarden kan brukes for vurdering av egnethet til en musikkform både for nye og eksisterende bygg/rom og lokaler. Den kan brukes til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

Standarden er også tilgjengelig på engelsk.

Initiativ fra musikkbransjen

Det var i 2010/2011 at den norske musikkbransjen tok opp mangelen på egnede akustiske krav til musikkrom og  lokaler og andre steder som brukes til øving for ulike musikkformer f.eks. korsang, rockemusikk, korpsmusikk, kammermusikk, band og sangøvelser. Bransjen opplevde at norske kommuner mangler retningslinjer for akustiske forhold for å kunne stille krav til lokaler for ulike musikkformål. Det er også manglende forståelse av problematikken fra ulike hold. Det er behov for å definere og beskrive akustiske krav etter musikksjanger, til bruk for både profesjonelle musikkutøvere og amatører.

Etter initiativet fra bransjen ble det utarbeidet en standard for musikkøvingsrom og mindre øvingssaler som også brukes for fremføring, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Standarden skal sikre bedre musikklokaler og vil være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom. Den kan brukes i planleggingen av bygninger, anbudsdokumenter, mv. for å oppnå gode nok lydforhold bl.a. for øving og undervisning.

Forslag til musikkøvingsrom ble godtatt i internasjonal høring

Etter initiativ fra Norsk Musikkråd foreslo Standard Norge, i samråd med komiteen for akustikk, at NS 8178 gjøres til internasjonal standard. Den norske standarden har vekket interesse internasjonalt og er også tatt i bruk i andre land.

Forslag til ISO-standard basert på NS 8178, var til høring i ISOs medlemsland i perioden juni-september 2018. Resultatet fra den internasjonale avstemmingen var positivt, og det ble opprettet en internasjonal arbeidsgruppe i november 2018. Den internasjonale arbeidsgruppen har representanter fra 10 land. Arbeidet startet i midten av november 2018. ISO-standarden har utgangspunkt i NS 8178. Bransjen i Norge har mange gode erfaringer fra arbeidet med utviklingen av NS 8178, men det er også viktig å få med seg erfaringer fra andre land og fagmiljøer.

Leder for Akershus Musikkråd Jon G. Olsen er valgt som leder for arbeidsgruppen og Standard Norge har sekretariatsfunksjonen. Arbeidet har et tidsperspektiv på 4 år.

Les mer:

Kurstilbud

Det holdes kurs etter forespørsel.

Andre nyttige (eksterne) lenker

Sist oppdatert: 2019-10-14

NS 8178:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8178:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang