Hørselsvern

Riktig valg, stell og bruk er helt avgjørende for hvor god beskyttelse man får av hørselsvernet. NS-EN 458 Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer, ble revidert i 2004 og er et resultat av mandatert arbeid i forbindelse med EUs direktiv om personlig verneutstyr.

Den nye forskriften om støy på arbeidsplassen forutsetter bestemmelse av støyeksponering ved bruk av hørselsvern. Standarden for stell, vedlikehold og bruk av hørselsvern NS-EN 458 er på ny til revisjon.

Metoden for beregning av dempning er basert på NS-EN ISO 4869-2 Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern beskriver tre metoder for estimering av effektiv A-veid lydtrykknivå i bruk, nemlig HML-, SNR- og oktavbåndmetode.

Metodene kan brukes for å sette lydreduksjonskriterier ved valg og sammenligning av hørselsvern samt for å sette minste krav til dempning. Metoden i NS-EN ISO 4869-2 er ikke ment brukt for impulsstøy, for peak verdier, men NS-EN 458 angir en forenklet beregningsmåte. Begge standardene er tilgjenglige i engelskspråklige utgaver.

Standardiserte metoder, NS-EN 352-serien av standarder for krav til sikkerhet og prøving av hørselsvern, brukes i testing av hørselsvern i laboratorier. Dessverre er det ofte dårlig samsvar mellom laboratoriemålte verdier av støydemping av hørselsvern og tilsvarende målinger i praksis på arbeidsplasser. Faktiske dempningsverdier kan være halvert i forhold til testverdier i laboratorier hvilket kan føre til risiko for hørselskader selv om man benytter hørselsvern. Det er derfor viktig å velge gode nok hørselsvern (deklarerte verdier) og følge anvisninger for stell og bruk.

Sist oppdatert: 2014-01-28

NS-EN 458:2004

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-02-10) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 425,00 (eks. mva)

Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern (ISO 4869-2:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-09-05) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Akustikk - Hørselsvern - Del 1: Subjektiv metode for måling av lyddemping - (= EN 24869-1:1992) (ISO 4869-1:1990)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1992-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Akustikk - Hørselsvern - Del 3: Måling av øreklokkers innskuddstap ved bruk av en akustisk prøvingsfikstur (ISO 4869-3:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter