Hørselsvern

Riktig valg, stell og bruk er helt avgjørende for hvor god beskyttelse man får av hørselsvernet. NS-EN 458 Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer, ble revidert i 2016 og er et resultat av mandatert arbeid i forbindelse med EUs direktiv om personlig verneutstyr.

Forskriften om støy på arbeidsplassen forutsetter bestemmelse av støyeksponering ved bruk av hørselsvern.

Metoden for beregning av dempning er basert på NS-EN ISO 4869-2 Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern beskriver tre metoder for estimering av effektiv A-veid lydtrykknivå i bruk, nemlig HML-, SNR- og oktavbåndmetode. Standarden Del 1 og 2 kom i reviderte utgaver i 2018. I 2019 kom det en ny Del 6.

Metodene kan brukes for å sette lydreduksjonskriterier ved valg og sammenligning av hørselsvern samt for å sette minste krav til dempning. Metoden i NS-EN ISO 4869-2 er ikke ment brukt for impulsstøy, for peak verdier, men NS-EN 458 angir en forenklet beregningsmåte. Begge standardene er tilgjenglige i engelskspråklige utgaver.

Standardiserte metoder, NS-EN 352-serien av standarder for krav til sikkerhet og prøving av hørselsvern, brukes i testing av hørselsvern i laboratorier. Dessverre er det ofte dårlig samsvar mellom laboratoriemålte verdier av støydemping av hørselsvern og tilsvarende målinger i praksis på arbeidsplasser. Faktiske dempningsverdier kan være halvert i forhold til testverdier i laboratorier hvilket kan føre til risiko for hørselskader selv om man benytter hørselsvern. Det er derfor viktig å velge gode nok hørselsvern (deklarerte verdier) og følge anvisninger for stell og bruk.

Det startet i 2019 et nytt arbeid med retningslinjer for metoder for individuell tilpasning av hørselsvern. Arbeidet pågår i en europeisk arbeidsgruppe, der det også er norsk deltakelse. 

Se også oversikt over standarder for hørselvern.

Sist oppdatert: 2019-08-13

NS-EN 458:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Hørselsvern - Del 1: Subjektiv metode for måling av lyddemping (ISO 4869-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern (ISO 4869-2:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Hørselsvern - Del 3: Måling av øreklokkers innskuddstap ved bruk av en akustisk prøvingsfikstur (ISO 4869-3:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang