Oversikt over standarder for hørselsmåling

Jobber du innenfor helsetjenester, bedriftshelsetjenesten, spesialisthelsetjenester (spesialisert hørselssentral, hørselskontroll), forskning eller er under utdanning til noen av disse tjenestene? Da er dette viktige standarder for deg.

Her kan du plukke de standardene du trenger innenfor for alle større og mindre helsetjenester eller bedriftshelsetjenester for hørselsundersøkelser samt for utdanningsformål:

 • Standarder til klinisk bruk for hørselskontroll av personer
 • Standarder for spesialisthelsetjenester
 • Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater
 • Hørselskontroll med luft- og benleding
 • Hørselskontroll med taleaudiometri
 • Beregning av aldersbetinget hørselstap
 • Beregning av hørselstap forårsaket av støy i arbeidsmiljø
 • Hørselskontroll i bedriftshelsetjenesten
 • Lydkrav for audiometrirom
 • Referanseverdier for audiometre
 • Likelydskurver for hørsel
 • Metoder for beregning av hørestyrkenivå

Her kan du å lese mer om:
Støy i arbeidsmiljø
Akustikk og støy
Universell utforming
Hørselsvern
Lydklasser for bygninger

Abonnement på web

Tegn abonnement på web, og du vil alltid være sikker på at du har tilgang til gjeldende utgave av standardene du trenger.

Ta kontakt med oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 for tilbud og informasjon om tjenesten.

Student?

Kanskje vårt studentabonnement kan være aktuelt for deg. 

 

Sist oppdatert: 2018-10-12

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 1: Rentoneaudiometri ved luft- og benledning (ISO 8253-1:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 2: Audiometri med rentone- og smalbåndsignaler i lydfelt (ISO 8253-2:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Akustikk — Audiometriske prøvingsmetoder — Del 3: Taleaudiometri (ISO 8253-3:2012)

SpråkEngelskUtgave: 2012-03 (2012-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15927:2010

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-06-08) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Statistisk fordeling av høreterskler som funksjon av alder og kjønn (ISO 7029:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 1999:2013

Standard

NOK 1 900,00 (eks. mva)

Acoustics — Estimation of noise-induced hearing loss

SpråkEngelskUtgave: 3 (2013-09-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 28961:2012

Standard

NOK 934,00 (eks. mva)

Acoustics — Statistical distribution of hearing thresholds of otologically normal persons in the age range from 18 years to 25 years under free-field listening conditions

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 226:2003

Standard

NOK 1 417,00 (eks. mva)

Acoustics — Normal equal-loudness-level contours

SpråkEngelskUtgave: 2 (2003-08-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 16832:2006

Standard

NOK 934,00 (eks. mva)

Acoustics — Loudness scaling by means of categories

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-07-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 532-1:2017

Standard

NOK 2 715,00 (eks. mva)

Acoustics — Methods for calculating loudness — Part 1: Zwicker method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 1: Ekvivalente referanselydtrykknivåer for rentoner og supra-aurale øretelefoner (ISO 389-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 532-2:2017

Standard

NOK 2 105,00 (eks. mva)

Acoustics — Methods for calculating loudness — Part 2: Moore-Glasberg method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 2: Ekvivalente terskellydtrykknivåer for rentoner og øregangstelefoner (ISO 389-2:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-10-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 3: Ekvivalente referansenivåer av vibrasjonsterskel for rentoner og benledere (ISO 389-3:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 4: Referansenivåer for maskering med smalbåndstøy (ISO 389-4:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-01-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 5: Ekvivalente referanselydtrykknivåer for rentoner i frekvensområdet 8 kHz til 16 kHz (ISO 389-5:2006)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2007-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 6: Referansehøreterskelnivåer for kortvarige prøvingssignaler (ISO 389-6:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 7: Referansehøreterskel ved lytting under fritt felt- og diffust felt-forhold (ISO 389-7:2005)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre utstyr - Del 8: Ekvivalente referanselydtrykknivåer for rentoner og circum-aurale øretelefoner (ISO 389-8:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-08-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk — Referanseverdier til kalibrering av audiometre — Del 9: Foretrukne prøvingsbetingelser for bestemmelse av referanseverdier for høreterskler (ISO 389-9:2009)

SpråkEngelskUtgave: 2009-05 (2009-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang