Undervannsakustikk

Det er økende bekymring om støy i verdenshav og andre sjøveier. Kommersiell og militær aktivitet i havområder sammen med naturlige hendelser som jordskjelv og andre fenomener, fører til at havomgivelsene blir utsatt for sterk støy. Dette medførte at det i desember 2011 ble etablert en ny internasjonal standardiseringskomité på undervannsakustikk, ISO/TC 43/SC 3, med amerikansk sekretariat.

EU vedtok allerede i 2008 et direktiv om marine strategier (2008/56/EC) der støy under vann er en vesentlig del av direktivets bestemmelser. Direktivet slår fast at marint miljø er en dyrbar verdensarv som må beskyttes og bevares, og der det er mulig, gjenopprettes med mål om å bevare biologisk mangfold, renhet og sunn produktivitet.

ISO-komiteen skal arbeide med undervannsakustikk både i forhold til naturlig, biologisk og menneskeprodusert lyd. Det skal utarbeides måle- og vurderingsmetoder, metoder for lydspredning, sansing av lyd og refleksjoner, støy i undervannsmiljø og ved sjøbunn, og på havoverflaten og støy som påvirker biologiske organismer. Med andre ord vil alle aspekter av støy i undervannsmiljø, fra mennesker og fra marint liv bli tatt opp i komiteens arbeid.

Komiteen har hittil opprettet fire arbeidsgrupper, terminologi, undervannsstøy fra skip, støy fra peling under vann, kalibrering av aktive sonarer og en felles arbeidsgruppe med ISO/TC 8 om beskyttelse av marine økosystemer mot støy under vann.

Norske eksperter deltar aktivt i det internasjonale arbeidet. Den norske komiteen for akustikk følger opp behandlingen av standardforslag i Norge.

Aktuelle lenker

Andre relaterte områder

Sist oppdatert: 2019-06-20

ISO 17208-1:2016

Standard

NOK 1 900,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound from ships — Part 1: Requirements for precision measurements in deep water used for comparison purposes

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18405:2017

Standard

NOK 644,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Terminology

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18406:2017

Standard

NOK 2 105,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Measurement of radiated underwater sound from percussive pile driving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang