Passivhus
Tallhall, Meteorologisk institutt i Oslo. Arkitekt: Pir II Oslo AS. Foto: Laila Meyrick/Velour.no

Bærekraftige byggverk

Byggenæringen står for en stor del av verdens utslipp og energi- og ressursbruk. Tiltak som gjøres i denne næringen har derfor svært stor betydning for miljøet. Det finnes en rekke standarder som gir grunnlag for å kunne vurdere en bygnings bærekraftighet, både nye og eksisterende bygg, basert på livsløpsvurdering (Life Cycle Assessment/LCA).

Byggevarers miljøprofil

Vurdering av et byggverks miljøprestasjon eller karbonfotavtrykk ved bruk av livsløpsvurderinger tar hensyn til hele verdikjeden til byggverket, fra råvareuttak til konstruksjon, samt drift, vedlikehold, riving, gjenvinning og avfallshåndtering etter endt bruk. For å dokumentere miljøprofilen til byggevarene som inngår i et byggverk, benyttes miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration/EPD). 

En EPD er et solid verktøy for å kunne ta miljøriktige valg og de kan være utformet etter én av følgende standarder: 

  • NS-EN 15804:2012+A1:2013 Bærekraftige byggverk - Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer 
  • NS-ISO 21930:2017 Bærekraftige bygninger og anlegg - Grunnleggende produktkategoriregler for miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester

Bygningers påvirkning på det ytre miljø

I begrepet “Bærekraftige byggverk” ligger bygningens påvirkning på det ytre miljø, sosiale og samfunnsmessige hensyn og økonomiske rammer. Det er utviklet et horisontalt rammeverk av standarder for vurdering av de ulike aspektene ved bærekraft for bygg og anlegg. 

Følgende standarder definerer de kvantitative indikatorer for bruk til evaluering av bygninger og byggevarer.

NS-EN 15643-serien Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv:

  • Del 1: Generelt rammeverk
  • Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon
  • Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig prestasjon
  • Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon
  • Del 5: Rammeverk for spesifikke prinsipper og krav for anlegg

For vurdering av bærekraft i byggverk anbefaler vi NS-EN 15978:2011 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode.

Komitéarbeid

Standard Norges komité SN/K 223 Miljøstandardisering i BAE-næringen følger opp utviklingen av det internasjonale standardiseringsarbeidet som pågår i CEN (den europeiske standardiserings-organisasjonen) og i ISO (den internasjonale, globale, standardiseringsorganisasjonen). 

Les også om arbeidet til Standard Norges komité SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn.

Kontaktpersoner

Marianne Werner
Prosjektleder
980 16 785 / mwe@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 630,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv — Del 1: Generelt rammeverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-01-12) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv — Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-16) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv — Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig prestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-16) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv — Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-16) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Vurdering av bygninger og anlegg — Del 5: Rammeverk for spesifikke prinsipper og krav for anlegg

SpråkEngelskUtgave: 2017-11 (2018-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Bærekraftige bygninger og anlegg - Grunnleggende produktkategoriregler for miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15978:2011

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3720:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 15392:2019

Standard

NOK 1 900,00 (eks. mva)

Sustainability in buildings and civil engineering works — General principles

SpråkEngelskUtgave: 2 (2019-12-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3700:2013

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3701:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang