Person som trykker på en brannalarm
(Foto: Siemens)

Brannsikkerhet

Brann i byggverk kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Årlig omkommer 30 - 40 personer i branner i Norge, det er rundt 3000 bygningsbranner med skadeutbetalinger opp mot 5 mrd. kroner.

Regelverk og standarder

Godt regelverk og gode standarder på brannsikkerhetsområdet medvirker til å redde liv og spare verdier i hele levetiden til et bygg. Standarder kan også bidra til valg av mer økonomiske og effektive løsninger ved nybygg og for drift- og vedlikeholdsfasen til byggverk.

Brann som fenomen utgjør et tverrfaglig og komplekst fagområde, og behovet for standarder og veiledninger innenfor dette fagområdet er tilsvarende stort og bredt.

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet på området brannsikkerhet omfatter alt fra utstyr til å oppdage og varsle brann og utstyr som bidrar til å slokke brann. Standard Norge utvikler standarder for hvordan vi skal prøve å klassifisere bygningsmaterialers og -produkters egenskaper ved brann. Det vil si hvordan de bidrar til brannutvikling eller hvordan de motstår et brannforløp. Vi har også et omfattende arbeid på gang med å utvikle standardiserte metoder som kan benyttes ved branntekniske analyser og prosjektering.

Markedet for standarder innenfor brannområdet er stort og omfatter blant annet alle produsenter og brukere av byggevarer det stilles branntekniske krav til, prosjekterende og utførende innenfor brannområdet, brukere av byggverk og brann- og redningstjenesten.

Arbeidet foregår både nasjonalt, nordisk (INSTA), i Europa (CEN) og globalt (ISO) og omfatter blant annet utvikling av standarder og andre dokumenter på områder som:

 • Bygningsdelers brannmotstand
 • Materialers egenskaper ved brannpåvirkning
 • Ildsteder
 • Risikovurdering av brann i byggverk
 • Brannvern – Rømningsplaner
 • Grafiske symboler for brannsikkerhet og deres bruk
 • Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
 • Nødlys
 • Brannalarmsystemer
 • Fastmontert slokkeutstyr
 • Mobilt slokkeutstyr
 • Utstyr til brannvesenet
 • Ulike vedlikeholdsstandarder

Kontaktpersoner

Lisbeth Landfald: Brann i bygninger
Prosjektleder
900 63 284 / lla@standard.no

Ulla Gjerdrum:  Mobilt slokkeutstyr, Grafiske symboler, Faste slokkesystemer
Prosjektleder
473 96 090 / umg@standard.no

Knut Løe: Brannalarmsystemer
Prosjektleder
488 92 874 / klo@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Utvalgte standarder

NS 3960:2019

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3925:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Brannvern - Rømningsplaner

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3901:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Krav til risikovurdering av brann i byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 1: Planlegging, installasjon og vedlikehold (ISO 14520-1:2015, modifisert)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol-generator - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol-generator - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3961:2016

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3926-1:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3926-2:2017

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 2: Laboratoriemåling av etterlysende produkter

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16763:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3910:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang