Brannalarmsystemer

Standardiseringsarbeidet på området Brannalarmsystemer utføres av den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 72 Brannalarmanlegg, og handler om den økte sikkerheten som oppnås for personer, utstyr og bygningsmasse ved å automatisk å detektere og varsle brann på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Her skilles mellom utstyr for deteksjon, og utstyr for alarm/varsling. FG (forsikringsselskapenes godkjennelsesnemnd) er den aktør som godkjenner utstyr for bruk i brannalarmanlegg i Norge – basert på FGs regelverk og standardene utarbeidet av  CEN/TC 72.

Deteksjon av brann
Krav om automatisk deteksjon og alarm av brann eller branntilløp er fastsatt i TEK 10, med tilhørende veiledning. Krav om slik deteksjon kan også komme fra tiltakshaver for byggeri. Automatisk varsling skjer ved at det monteres detektorer som reagerer på ulike fysiske forhold som vil genereres av et branntilløp (røyk, gasser, partikler). Branndetektorer kan også reagere på ulike kombinasjoner av fysiske forhold generert av et branntilløp, eller være en detektor som krever manuell betjening. Med detektorer mener vi enheter som er knyttet opp i et system hvor en sentral enhet (brannalarmsentral) sørger for funksjonalitet. Detektorer som er basert på interne batterier som kraftforsyning omtales som røykvarslere, og disse har sin egen standard. Røykvarslere benyttes gjerne i private hjem. Flere røykvarslere kan også knyttes sammen (seriekobles) uten at det dermed defineres som et automastisk brannalarmanlegg.

Alarm og varsling
Varsling av branntilløp eller brann skjer ved at brannalarmsentralen gir alarm til en alarmsentral eller til annet døgnbemannet sted som eksempelvis resepsjon eller vaktrom. Alarmen er gjerne en kombinasjon av lydsignal lokalt, samt visuell angivelse av brannsted. Det er etter hvert vanlig at slike alarmer kombineres med talebeskjeder, særlig i publikumsbygg. Dette gjøres for å kunne gi klartekst meldinger til publikum om hva som skal skje ved for eksempel rømming fra bygget/området. Tilpasninger av regelverk og standarder med tanke på universell utforming er startet for å sikre at alle brukere vil kunne oppfatte en alarm på riktig måte.

Aktuelle komiteer
SN/K 011 Brannalarmsystemer (norsk speilkomité)
CEN/TC 72 Fire detection and fire alarm systems 

Kontaktpersoner

Knut Løe
Prosjektleder
67 83 86 53 / klo@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no /
Nettprat med salg

Sist oppdatert: 2019-10-11

NS 3960:2019

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang