Grafiske symboler

Standardisering på området grafiske symboler med tilhørende farger og utforming utføres i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 145 Graphical symbols. Sekretariatet er britisk, og arbeidet er tverrfaglig.

Det internasjonale arbeidet i foregår i følgende arbeidsgrupper:

 • TC 145/SC 1 Public information symbols
 • TC 145/SC 2 Safety identification, signs, shapes, symbols and colours
 • TC 145/SC 3 Graphical symbols for use on equipment

Det er spesielt innenfor arbeidsgruppen SC 2 Safety identification, signs, shapes, symbols and colours det utarbeides symboler innenfor brannområdet.

Det er kjent at et bilde kan si mer en tusen av ord, og forståelsen av det kan være helt avgjørende i et nødstilfelle.

ISO-brosjyre om grafiske symboler
For å forstå symboler som dreier seg om sikkerhet og vanlig informasjon til publikum har den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO utviklet en brosjyre som er lett å lese.

De internasjonale grafiske symbolene i brosjyren viser skilt som leder deg til utgang eller sikkert sted, til brannslokningsapparat eller forteller deg samlingspunktet ved evakuering i en krisesituasjon.

Last ned Brosjyre med grafiske symboler som hjelper oss i hverdagen (utgitt av ISO).

Noen aktuelle standarder knyttet til grafiske symboler

 • NS-ISO 3864-1 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 1: Prinsipper for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking
 • NS-ISO 3864-2+A1 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 2: Prinsipper for utforming av produktsikkerhetsmerking
 • NS-ISO 3864-3 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 3: Prinsipper for utforming av grafiske symboler brukt i sikkerhetsskilter
 • NS-ISO 3864-4 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 4: Kolorimetriske og fotometriske egenskaper ved materialer for sikkerhetsskilter
 • ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis
 • NS-ISO 7001, Graphical symbols – Public information symbols
 • NS-EN ISO 7010, Graphical Symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs
 • ISO 20712, Water safety signs and beach safety flags:
 • ISO 20712-1, Specifications for water safety signs used in workplaces and public areas - (Vil bli erstattet av NS-EN ISO 7010)
 • ISO 20712-2, Specifications for beach safety flags -- Colour, shape, meaning and performance
  ISO 20712-3, Guidance for use
 • ISO 22727, Graphical symbols – Creation and design of public information symbols – Requirements
 • ISO/IEC Guide 74, Graphical symbols – Technical guidelines for the consideration of consumers’ needs.

Aktuelle komiteer knyttet til grafiske symboler
SN/K 270 Grafiske symboler (norsk speilkomité)
ISO/TC 145 Graphical symbols (internasjonal komité)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
Den norske standarder NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk:

Del 1: Planlegging, utforming og kontroll
Del 2: Laboratoriemåling og måling på stedet av etterlysende produkter

Noen andre aktuelle standarder og normer knyttet til visuelle ledesystemer er:

 • NS-ISO 3864 (med relevante delstandarder) Graphical symbols – Safety colours and safety signs
 • NS-EN-ISO 7010 Graphical symbols – Safety colours and safety signs
 • NEK HD 60364-5-559 Elektriske installasjoner i bygninger – Valg av montering av elektrisk utstyr – Annet utstyr
 • NEK IEC 60598-2-22 Lysarmaturer – Spesielle krav til armaturer for nødlys
 • NS3925 Brannvern - Rømningsplaner

Den norske komiteen SN/K 270 Grafiske symboler følger og gir innspill til det internasjonale arbeidet knyttet til visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. 

Kontaktperson

Ulla Gjerdrum
Prosjektleder 
473 96 090 / umg@standard.no

Kjøpsinformasjon

salg@standard.no 
67 83 87 00

Sist oppdatert: 2019-06-04

NS 3925:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Brannvern - Rømningsplaner

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 1: Prinsipper for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 2: Prinsipper for utforming av produktsikkerhetsmerking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 3: Prinsipper for utforming av grafiske symboler brukt i sikkerhetsskilter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 4: Kolorimetriske og fotometriske egenskaper ved materialer for sikkerhetsskilter

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Grafiske symboler — Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter — Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011)

SpråkEngelskUtgave: 2012-07 (2012-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang